Agendacommissie

De fractievoorzitters vergaderen. Eerst als leden van de agendacommissie en daarna, in beslotenheid, als fractievoorzittersoverleg.