De bieb

Bijeenkomst in een reeks van werksessies over kunst en cultuur. Thema vandaag: de bibliotheek.