Fractie vergadert

De alsmaar uitdijende fractie van Hart vergadert.