Fractie vergadert

De fractie vergadert over de komende raadsvergadering.