Fractievoorzitters

Fractievoorzitters vergaderen achtereenvolgens als leden van de agendacommissie en daarna houden ze fractievoorzittersoverleg. De eerste vergadering is openbaar.