Fractievoorzitters bijeen

Fractievoorzitters vergaderen achtereenvolgens als agendacommissie (openbaar) en als fractievoorzittersoverleg (besloten).