Gezellige boel

Raadsleden, raadscommissieleden, steunfractieleden en bestuurders blikken tijdens een gezellige avond terug op het politieke jaar. Hier ziet u wie er allemaal bij zijn.