Impuls voor sociale woningbouw

Kan de bouw van woningen sneller? De raadscommissie buigt zich over een advies van de Rekenkamer over die vraag. Het leidt tot een motie van Hart vandaag. Verder gaat het over gasloze huizen, windturbines en het beheer van de openbare ruimte. U kunt de vergadering via deze link thuis volgen.