Inwerkprogramma

De nieuwe raadscommissieleden van Hart worden vanavond geïnformeerd over de mores in de lokale politiek. Over het vergadermodel, de instrumenten van de raad, de rol van de griffie en meer.