Inwerkprogramma

Voor nieuwe raadsleden is er door de griffie van de gemeente een inwerkprogramma gemaakt. Vandaag begint het met het toesturen van een hoop digitale informatie. Later volgen nog bijeenkomsten over hoe de raad vergadert, het raadsinformatiesysteem, de rekenkamer, regionale samenwerking en de gemeentelijke organisatie. Ook zijn trainingen over debatteren, integriteit en het voorzitterschap van vergaderingen.