Klimaat en water

De rekenkamercommissie van waterschap Aa en Maas houdt een bijeenkomst voor raadsleden in haar werkgebied. Thema: klimaat- en waterdoelen.