Over de regio

Vertegenwoordigers van enkele fracties (helaas laten de meeste partijen verstek gaan en dat zorgt bij hen voor een merkbare kennisachterstand) laten zich tijdens de ‘lokale regiotafel’ informeren over wat er op bestuurlijk en ambtelijk in de regio Noordoost-Brabant zoal gebeurt.