P&C-cyclus voor beginners

Gemeenteraadslid Laurens van Voorst geeft voor fractiegenoten een korte training over kadernota, begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. Over de cyclus van planning en controle dus en wat de invloed van de politici daarop is.