We gaan weer beginnen

De fractie van Hart komt na een te lang zomerreces weer bijeen.