Woondeal

Er is zoiets als een regionale woondeal. Geen idee. Na vanavond wel.