Ambulances vaak te laat door corona

woensdag 19 augustus 2020Leestijd: 3 tot 4 minuten
Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…

Door corona overschrijden ambulances steeds vaker de normtijden. Maar hoe belangrijk is die snelheid nou eigenlijk?

Het bestuur van het Regionale Ambulancevervoer (RAV) Brabant-Midden-Werst-Noord, zeg maar de ambulancezorg van de gemeenten in die regio’s, presenteerde onlangs de conceptbegroting voor volgend jaar en vroeg gemeenten daarop te reageren.

Personeelstekort

Hart las de zienswijzen en de reacties daar weer op van de bestuurders. Deze week werden ze gepubliceerd. Conclusie van Hart: mocht u, lezer, vanwege corona uw baan kwijtraken – overweeg de overstap naar de ziekenauto. Want, schrijft het bestuur: ‘Het personeelstekort in de acute zorg is een zeer nijpend […] probleem’. Een blik op de website van ‘onze’ ambulancedienst leert dat er per direct ruimte is voor chauffeurs, verpleegkundigen, centralisten en trainees.

Het thema dat elk jaar weer terugkomt als het over het RAV gaat: de aanrijtijden. De landelijke norm is vijftien minuten met een jaarlijkse toegestane overschrijding per gemeente van maximaal 5,5 %. Hart schreef al eerder dat die norm te streng is: onze vervoerder krijgt het niet voor elkaar erbinnen te blijven en is tegelijkertijd een van de beter presterende diensten op dit gebied in Nederland.

Corona

Waarbij wel moet worden bekend dat de cijfers over de eerste helft van dit jaar slechter zijn dan normaal. Meierijstad noteert een overschrijding van 12,2 %. Het kan altijd erger. In Baarle-Nassau is dat percentage maar liefst 55,5 %.

De oorzaak is corona. In de maanden maart, april en mei hadden de ambulancechauffeurs en -verpleegkundigen het veel drukker dan anders. Dat is zeker het geval in Meierijstad en omgeving, waar het virus enorm toesloeg.

Aanrijtijden

In een uitgebreide reactie op diverse zienswijzen laat het bestuur weten dat de aandacht op aanrijtijden van nogal wat Colleges en gemeenteraden begrijpelijk is, maar dat er toch echt grotere zorgen zijn, namelijk het personeelsgebrek. Het bestuur over de rijtijden: ‘Kwaliteit van ambulancezorg is meer dan dat’.

Dat meer zit in bereikbaarheid en beschikbaarheid, patiëntgerichtheid, veiligheid, professionaliteit, goede afstemming met partners, continue evaluaties, verbeteringen en een organisatie die haar zaakjes goed op orde heeft. 

Compromis

Anders gezegd: als een ambulance in no time ter plekke is en het personeel heeft geen idee wat aan te vangen met de aangetroffen patiënt – wat heb je dan aan die snelheid?

Overigens valt er op de normen van rijtijden sowieso nogal wat af te dingen. Want waar komt die afgesproken vijftien minuten vandaan? Het is een compromis tussen de ambulancevervoerders en verzekeraars. Een compromis dat weinig van doen heeft met de realiteit van alledag.

Zes minuten

Bij echt levensbedreigende situaties is dat kwartier bijvoorbeeld veel te lang. ‘In de meest urgente gevallen is zes minuten geïndiceerd om nog enig kans op overleven te maken’, las Hart op Ambulanceblog, een platform voor professionals in de ambulancezorg.

Maar er zijn ook heel veel ritten die bij wijze van spreken best een uur mogen duren. Omdat de nood niet zo hoog is als de 112-beller vermoedt.

Niet te redden

Maar of er nu wel of geen haast is: ‘Als je kwaliteit wil leveren kost dat, net zoals andere zaken in het leven, tijd’, aldus Ambulanceblog. Daar komt nog eens bij dat nogal wat levensbedreigende situaties zelfs met een rijtijd van tien seconden geen soelaas biedt, simpelweg omdat de patiënt niet te redden is. Ambulanceblog weer: ‘Tegen de dood kun je niet rijden’.

 

Hieronder de aanrijtijden van de ambulances in het werkgebied van ‘ons’ RAV. En daaronder antwoorden van het bestuur op zienswijzen van gemeenten op de conceptbegroting.

Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

24 mei 2022

Hart doet kersverse wethouder Jan van Burgsteden concrete voorstellen om de fietstunnel tussen Schijndel en Wijbosch veiliger te maken. Dat…

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…