Inwoners komen vaker in aanmerking voor een lening als ze hun huis willen verduurzamen.

‘Computer says no’ is inmiddels een bekende zegswijze en slaat op hoe aanvragen van inwoners worden afgehandeld en vooral afgewezen door computersystemen.

Nieuwe verordening

Wie ooit online een lening bij de gemeente aanvroeg om de eigen woning te verduurzamen, maakte het misschien wel eens mee. Verduurzamen van een bijgebouw? ‘Computer says no’, leek het antwoord. Klimaatadaptatie in de tuin? ‘Computer says no.’ Een tweede lening? ‘Computer says no.’

‘Computer says no’, is een bedenksel van de Britse comedyreeks Little Brittain.

Met een nieuwe verordening van de Stimuleringslening Duurzaamheid klinkt wat vaker ‘Computer says yes’. Wat volgens Hart-raadscommissielid Bram Hoogervorst (foto) dan wel weer spijtig is: zo’n aanvraag moet altijd digitaal. Via de computer.

Bram, overigens zelf werkzaam in de IT, deed alsof hij zonder digitaal gehannes zo’n lening wilde regelen. Vergeet het maar. ‘Om verder te gaan met deze aanvraag logt u in met uw digid gebruikersnaam en wachtwoord’, las hij.

Afhaken

Afgelopen donderdag beklaagde Bram zich erover tijdens een vergadering van een raadscommissie. ‘Ik weet dat ambtenaren een aanvrager best willen helpen, maar is het niet handig als de gemeente dat soort hulp op de webpagina over de lening bekendmaakt? Wethouder Menno Roozendaal (Duurzaamheid, PvdA/GroenLinks) zegde dat meteen toe.

Hart is er blij mee, want maakt zich grote zorgen over hoe digitalisering steeds meer mensen doet afhaken. Daar zijn ook mensen bij die hun eigen woning best willen verduurzamen en daarbij een lening van de gemeente goed kunnen gebruiken.

Huurders

En dan zijn er nog de mensen die een huis huren. De SP vroeg er afgelopen donderdag aandacht voor. Hart vindt het een lastig onderwerp, want huurders steken zich al lenend in de schulden om met bijvoorbeeld zonnepanelen hun huurbaas rijker te maken – die ziet de (huur)waarde van zijn huis stijgen. Van de andere kant is de huurder de klos als de woning niet wordt verduurzaamd.

Roozendaal beloofde er nog eens naar te kijken en stelde geruststellend vast dat woningcorporaties Area en Woonmeij hun beste beentjes voorzetten. Hart weet niet hoe het met particuliere verhuurders zit.

De nieuwe verordening voor het verduurzamen van huizen wordt op 6 april vastgesteld door de gemeenteraad. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur. U kunt de vergadering ook thuis online volgen.

Tenzij uw computer no zegt.

Hart rouwt om Wim de Bie. Maar daar wordt Hart voor behandeld.

We hadden hier een heel lang stuk willen plaatsen, maar oud-leraar Duits Otto den Beste zou dan Goethe hebben geciteerd: ‘In der beschränkung zeigt sich erst der meister’. We moeten het dus kort houden.

Hart schrijft geen stukken over elke beroemdheid die overlijdt, maar voor Wim de Bie maken we een uitzondering. Want De Bie was van De Positivo’s (Gert en Hermien, maar dan leuk) en van het doemdenken. Een prachtige combinatie. En de beide raadsleden van Hart vinden Kees van Kooten en Wim de Bie grootheden.

De Bie kroop in de jaren negentig naadloos (woordgrap!) in de huid van Aad van der Naad, de vakbondsbestuurder die de vloer aanveegde met Wim Kok. Die besloot de ideologische veren van de PvdA af te schudden. ‘Hij schudt ons, de arbeiders, af!’, fulmineerde Van der Naad in zijn achtertuin, een shagje draaiend.

Als Tedje van Es had hij gewetenswroeging als zijn compagnon Jacobse basterdsuiker sleet als neutronenkorrels om denkbeeldig scheurgras te bestrijden. ‘Kenne we dat wel make?’

Hart heeft een zwak voor de types die De Bie speelde. Zoals meneer Foppe, die zich onzeker en verlegen liet oplichten en afblaffen door grensoverschrijdende personages als De Vieze Man.

Of de voormalig mijnbouwkundig ingenieur Walter de Rochebrune, die kluizenaar was in het tuinhuisje van zijn moeder. Walter was bang voor mensen en weerstond de roep van zijn moeder om naar huis te komen. ‘Ik. Kom. Niet.’

Als Ge Temmes speelde hij de man die een nóg slechtere verzetsheld was dan broer Arie. Die had tenminste nog een Duitse soldaat de verkeerde kant opgestuurd. Ge lag op bed met Engelse ziekte. Wat vanwege de naam van die ziekte ook Een Daad was. ‘Ik deed wat ik kon.’

Soms leek het erop dat De Bie even iemand van stand mocht zijn, bijvoorbeeld als hij burgemeester van het denkbeeldige Juinen was (foto). Maar dan legde hij het alsnog af tegen een van zijn wethouders, Hekking.

De Bie was zelden de gewiekste, de winnaar of de leukste. En daarom altijd de meest ontroerende.

Of ze in Gelderland maar nerveus willen worden: de voormalige vuilstort Vlagheide gaat bijna net zo populair worden als Nationaal Park De Hoge Veluwe. Pardon?

Wethouder Johan van Gerwen (Recreatie, CDA) gaat het op 6 april tijdens de raadsvergadering nog knap lastig krijgen. De kritiek op zijn plan voor de Vlagheideberg is fors, zo bleek afgelopen donderdag tijdens een vergadering van een raadscommissie. Zelfs coalitiepartij Hier wil er maar weinig van weten.

Central park

Namens Hart liet fractievoorzitter Mirjam van Esch weten dat er niks mis is met een bedrag om een plan voor het terrein uit te werken. Maar de visie die ten grondslag ligt aan het plan, daar is Hart met diverse andere fracties niet erg enthousiast over.

In die visie gaat het over een ‘central park’ met maar liefst 500.000 bezoeken per jaar. Daarmee zou de voormalige stortplaats bijna net zo populair worden als Nationaal Park De Hoge Veluwe, goed voor jaarlijks 600.000 bezoekers. 

Veel kritiek was er van diverse fracties op het idee om in de zuidhoek een zonneveld aan te leggen. Van Gerwen liet fijntjes weten dat de raad in 2020 met dat idee instemde. Kan zijn, maar de kritiek kwam afgelopen donderdag dan ook vooral van de tegenstemmers van destijds, waaronder Hart.

Natuurpoort

Dan de bedachte natuurpoort. Anders dan het woord suggereert komt die poort niet bij de ingang, maar midden op het terrein. Maar zelfs als de poort bij de ingang komt, is Hart er niet enthousiast over: waarom is er sowieso zo’n etablissement nodig? Er komt al een wielercafé aan de rand en dat lijkt Hart meer dan genoeg.

De poort komt volgens Van Gerwen midden in het gebied omdat een plek aan de rand zou leiden tot stankoverlast van de Schijndelse onderneming Den Ouden. Daar kunnen ze het mee doen, bij dat afval- en milieubedrijf.

Wat Hart betreft is het zo simpel als wat. We maken van de Vlagheide of, zoals het college het graag noemt, de Vlagheideberg een mooi natuurgebied met wandel- en fietspaden, geven toestemming voor een cafeetje, vergeten die half miljoen bezoekers en klaar is kees.

Of Johan.

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop.

Dat zowat de hele gemeenteraad instemt met aanpassingen in het gebouw van de raad is niet verwonderlijk: op initiatief van de VVD is enkele jaren door een raadswerkgroep gedebatteerd over de plannen en daarbij vonden de meeste fracties elkaar.

Wowfactor

Mirjam van Esch zat namens Hart in die werkgroep en erkent dat het door die werkgroep allemaal wat langer duurde. ‘Het is het huis van de raad en dat verklaart de grote betrokkenheid’, legt ze uit. Om eraan toe te voegen dat het verbazingwekkend is dat afgelopen donderdag tijdens een vergadering van een raadscommissie júist de VVD mopperde over het lange proces. ‘Die partij bedacht het zelf.’

Net zo verrassend: VVD-raadslid Albert Dominicus pleitte voor soberheid omdat volgens hem ‘goed, goed genoeg’ is. ‘Dat mag hij vinden, maar het was toch echt diezelfde VVD die eerder liet weten dat het gebouw na de renovatie de wowfactor moet hebben’, aldus Mirjam.

Flauwekul

Overigens vindt Hart ook dat het allemaal niet protserig mag worden. ‘Maar de raadszaal is te krap, voor publiek is vaak te weinig ruimte en de tweede vergaderzaal is een onhandige en onooglijke pijpenla. Verder zijn we trouwens verplicht om allerlei technische voorzieningen te moderniseren – zelfs als we verder niets willen doen.’

Ze geeft daarmee meteen repliek op het standpunt van de fractie Lokaal. Daar vinden ze de te reserveren € 8,8 miljoen flauwekul en beweren ze dat de gemeente maar geld moet uitgeven aan de inwoners. Mirjam, afgelopen donderdag: ‘Democratie is geen flauwekul en verdient faciliteiten die niet buitensporig zijn, maar wel voldoende’. Overigens valt het bedrag dankzij al gereserveerd geld en teruggave van een aanzienlijk deel van de btw waarschijnlijk veel lager uit.

Verkoop

Hart is blij dat aan de enorme leegstand in een deel van het gebouw een einde komt. Twee zogeheten lobben krijgen naar verwachting een nieuwe woon- en/of zorgbestemming. Het college wil die twee vleugels ‘bij voorkeur verkopen’.

‘Dat bij voorkeur mag er wat ons betreft uit’, aldus Mirjam. ‘Niet dubben over verhuren of verkopen, maar die lobben gewoon van de hand doen. De gemeente moet geen eigenaar willen zijn van appartementen of zorgwoningen.’ De fractie dient daarom een wijzigingsvoorstel in.

Huis van de democratie

Als we dan toch het bestuurscentrum up-to-date maken, laten we het gebouw dan ook een eigentijdse naam geven. Met dat voorstel kwamen de fracties CDA en Hier afgelopen donderdag.

Ze hebben gelijk, vindt Hart. Want zeg nou zelf: bestuurscentrum klinkt toch enorm ouderwets en afstandelijk. ‘Huis van de democratie’, bedacht CDA-raadslid Maarten van Bakel. Peter Kuijs van Hier kwam met ‘Huis van de samenleving’ en ‘Huis van de gemeente’.

Mirjam van Esch (Hart) hoorde het knikkend aan en deed de suggestie er een prijsvraag van te maken. Een idee dat al eerder aan de orde was.

Hoe geruststellend zijn de woorden van wethouder Jan van Burgsteden dat er geen vakantiehuisjes komen op streekpark De Kienehoef?

Tijdens het debat over het bestemmingsplan van streekpark De Kienehoef in Sint-Oedenrode ging het vooral over de openingstijden van horecazaak De Helden Van Kien. De mogelijkheid om op dat park 75 vakantiehuisjes te bouwen kreeg minder aandacht.

Openingstijden

Eerst even over die openingstijden. Afgelopen maandag ging het er ook al over tijdens een door Hart georganiseerde bijeenkomst. De eigenaren willen in de weekenden langer open, want ze moeten nu restaurantgasten al om tien uur ’s avonds de deur uit jagen. Buurtbewoners vrezen echter overlast als de openingstijden worden verruimd.

Die vrees is onterecht, vindt Hart. In 2022 kreeg de politie zeventien klachten van geluidsoverlast en in zestien gevallen bleek dat de oorzaak niet bij ‘De Helden’ lag. Wel bij in dat gebied rondhangende jongeren, buurtbewoners zelf en bij de hockeyclub.

Waar wel iets voor te zeggen valt, is een beperking van het aantal feesten en partijen. Onder meer Gemeentebelang, Lokaal en Hart nemen dat idee in overweging.  

Reclamemast

En dan is er nog de bepaling dat er 75 vakantiehuisjes mogen verrijzen in het streekpark. Niemand voelt daarvoor, ook wethouder Jan van Burgsteden (Ruimtelijke ordening, VVD) niet. Hij suste gisteren de commissie: ‘We kunnen dat tegenhouden, want de gemeente is eigenaar van de grond.’

Het is een geruststelling van niks. Hart-raadslid Laurens van Voorst herinnerde de vergadering aan de discussie over een reclamemast bij Eerde. De grond waarop dat ding komt is ook van de gemeente, maar is verhuurd. De huurder weet dat zo’n paal volgens het bestemmingsplan mag en gaat het lelijke ding plaatsen. Er lijkt vooralsnog weinig tegen te doen.

‘De raad moet dus wakker blijven’, zei Laurens. ‘Als het college besluit de grond te verhuren, dan hebben we een probleem. Dan kunnen we die huisjes niet tegenhouden.’

Raadsvergadering

Het besluit over de gewijzigde openingstijden en de kans op vakantiehuisjes wordt genomen tijdens de raadsvergadering van 6 april. Die wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en kan thuis online worden gevolgd.

De regio wil meer zonnevelden. Ook windturbines bij Wijbosch zijn weer in beeld.

Hart stelde onlangs vast dat het met het opwekken van duurzame energie niet opschiet. Netbeheerder Enexis kan de opgewekte stroom niet kwijt, omwonenden lopen te hoop tegen elk gekozen terrein en windturbines zijn onmogelijk vanwege de aanvliegroutes van Volkel en Eindhoven.

Juist meer

En toen viel er een brief van voorzitter Marieke Moorman van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost-Brabant op de digitale deurmat van de raadsleden in deze regio. Moorman, ook burgemeester van Land van Cuijk, schrijft dat er niet minder kan, maar juist veel meer.

Neem de windturbines. Volgens haar ‘blijkt dat er meer mogelijk is als met andere windturbines wordt gewerkt’. Kleinere dus. En dat terwijl het juist in Noordoost-Brabant veel minder waait dan elders in Nederland.

Verder is er ‘technisch gezien ruim voldoende potentie voor duurzame opwekking van zonne- en windenergie beschikbaar’. In de door Moorman bijgevoegde rapportages staan kaartjes en die maken indruk: zowat alle plekken buiten de bebouwde kommen lijken ineens geschikt. Het zijn veel meer locaties dan ons eigen college ooit in het vizier had.

[tekst gaat verder onder het kaartje]

Blauw: locaties die technisch geschikt zouden zijn voor windturbines. Bron: Generation.nergy.

De soep wordt niet zo heet gegeten als de stuurgroep ze opdient. Want het bepalen van de technische mogelijkheden is slechts de eerste stap om tot kaartjes met daadwerkelijke ‘potentiegebieden’ te komen. Stap 2 is een afweging met betrekking tot het landschap. Daarna volgt inbreng van Enexis.

Mocht u de stap ‘Participatie inwoners’ in dit rijtje missen: wij ook. Wat we wel lezen is dat er veel meer kan qua zonnevelden en windturbines dan velen van u en Hart hoopten of vreesden.

Saillant zaken

We pikken wat saillante zaken uit één van de bijgevoegde rapporten.

1) Nu moeten windturbines nog worden geclusterd in groepjes van minimaal drie. ‘Wanneer de Omgevingswet in werking treedt is er een afwijkingsmogelijkheid’. Lees: het is mogelijk her en der verspreid alleenstaande turbines te planten. Locaties die nu nog te klein zijn, komen dan ineens wel in beeld.

2) Gemeenten moeten voor zon en wind meer locaties aanwijzen, want ze doen nu nog het minimale van wat moet. Als ‘één gemeente de lokale […] verplichting niet haalt, wordt het RES-bod niet […] gehaald’. Meer zonnevelden en windturbines leveren dus dan nu al door gemeenten is bedacht.

3) Nu moet een zonnepark worden aangelegd om in de lokale behoefte te voorzien, maar een gemeente mag ook best bijdragen om te voorzien in ‘de regionale RES-ambitie’. Dat Meierijstad dus haar beste beentje voorzet voor Maashorst of andersom.

4) Gemeenten moeten vaker voor grotere zonnevelden kiezen. Dan schiet het lekker op. En o ja, daarnaast ook gewoon doorgaan met de postzegelveldjes.

5) We hoeven niet te wachten op Enexis, want Enexis wacht op haar beurt juist op zekerheid over zonnevelden en windparken. Dus hupsakee, velden aanwijzen.

Bron van het bovenstaande: ‘Concretiseren potentiegebieden RES Noordoost-Brabant’, Generation.Energy in opdracht van Stuurgroep RES Noordoost-Brabant. Het rapport is forser dan onze website aankan. Mail Hart en u krijgt een digitaal exemplaar.

De makers van het rapport denken in wat technisch kan, erkennen dat er ook nog zoiets is als een landschappelijke inpassing en hebben een broertje dood aan burgerparticipatie. Het resultaat is een kille benadering die tot onrust leidt.

Neem het hierboven geplaatste kaartje van gebieden die technisch potentie hebben om er windturbines te plaatsen. Ineens is het Wijboschbroek weer letterlijk in beeld. De actiegroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ kan de rieken van de zolder halen.

[tekst gaat verder onder de foto]

Inwoners van Wijbosch en omgeving protesteerden eerder met ogenschijnlijk succes tegen de komst van windturbines. Het gevaar lijkt echter nog niet geweken.

Ze moeten daar niet gerust te zijn op de landschappelijke afweging die er mogelijk nog komt, want dat mooie Wijboschbroek was eerder voor het college ook al geen reden om die plek te ontzien. Er ging pas een streep doorheen toen ‘Volkel’ mopperde. En dat bezwaar lijkt nu weg – gewoon lage turbines plaatsen die amper wind vangen.

Andere kant

En dan nu de andere kant van de medaille: het ene alarmerende rapport na het andere wijst op de klimaatverandering en de noodzaak tot het opwekken van duurzame energie.

En nee, met energiebesparing en zonnepanelen op daken gaan we het niet redden. Hart erkent dat. Juist de trend om minder gas te verbruiken, leidt tot meer elektriciteit. En Meierijstad loopt al voorop als het gaat om ‘zon op dak’ en dat biedt gewoon te weinig soelaas.

Standpunten Hart

Hart kent de voors en tegens. Zoals we ook de al dan niet terechte emoties en de feiten kennen. Het brengt Hart tot de volgende standpunten:

1) We kunnen wel zeggen dat we de torenhoge ambities op het gebied van duurzame energieopwekking moeten halen, maar dat kan alleen als we leefbaarheid, landschap en mogelijk zelfs natuur aantasten. Hart snapt dat veel mensen niet zo ver willen gaan.

2) Om die reden moeten we inzetten op een optimale balans tussen het tegengaan van klimaatverandering en inzetten op klimaatadaptatie. In het laatste zijn we sowieso beter dan het eerste.

3) Deze transitie mogen we niet uitvoeren zonder draagvlak. Waarbij draagvlak niet zoiets is als elk protest honoreren. Behalve individuele belangen is er een algemeen belang. En waarbij invloed wordt gecombineerd met verantwoordelijkheid. Wie nee zegt tegen een locatie, moet vertellen hoe we het gebruik van fossiele energie dan wél verminderen.

4) We moeten ondanks – of juist vanwege – de toenemende elektrificatie van de samenleving echt meer werk maken van energiebesparing. Het beleid van de gemeente is op dit gebied nog niet heel overtuigend.

5) Mochten we vanwege alle mitsen en maren de enorme klus niet klaren: de Aarde overleeft ons echt wel. Over de planeet hoeft niemand zich echt druk te maken. Over de bewoners van die planeet wel.

Vragen

Hart heeft gisteren vragen gesteld aan wethouder Roozendaal. Zie hieronder.

Horecazaken in het buitengebied offeren nooit natuur en landschap op voor hun bedrijf, want daarmee offeren ze uiteindelijk hun zaak op.

Die boodschap kwam gisteren van horecaondernemers bij de Vlagheideberg, streekpark De Kienehoef en De Schaapskooi. Ze deden hun zegje tijdens de bijeenkomst ‘Pretpark Buitengebied’ in ’t Spectrum in Schijndel. De avond was georganiseerd door Hart.

De fractie hield deze debatavond omdat raadscommissies komende donderdag vergaderen over uitbreiding van de openingstijden van De Helden Van Kien in Sint-Oedenrode en een plan voor het recreatief ontwikkelen van de Vlagheideberg.

Botsende belangen

De opkomst stemde tevreden. Hart heette mensen welkom van de drie horecazaken, van Streekpark De Kienehoef, bewonersorganisatie Tien van Kien, Stichting De Schaapskooi, gemeente Meierijstad, Vereniging De Eerdse Bergen, Vereniging Vlagheide, camping De Kienehoef en enkele omwonenden.

De belangen botsten en geen beetje ook, zo bleek. Zo zitten ze bij de stichting van De Schaapskooi niet te wachten op een door horecazaak Het Skupke bedacht camperterrein naast die locatie, vrezen omwonenden van ‘De Helden’ geluidsoverlast en blijkt zowat iedereen tegen zonnepanelen op het hoogste punt van de Vlagheideberg.

Wensen en bezwaren

Hart deed een poging om de aanwezigen zich te laten verplaatsen in de belangen van anderen dan zijzelf. Dat lukte maar matig, maar wat fractievoorzitter Mirjam van Esch betreft is dat niet erg. ‘Het is goed dat vertegenwoordigers van botsende belangen in één ruimte met respect voor elkaar luisteren en praten. En het is goed dat raadsleden alle wensen en bezwaren horen.’

[Tekst gaat verder onder de foto]

Mirjam van Esch van Hart heet de aanwezigen welkom.

Wat sowieso duidelijk werd, is dat horecaondernemers hun omgeving graag aantrekkelijk en dus natuurlijk houden. ‘We hebben de natuur juist nodig’, zei één van hen. En het leidde tot de breed gedragen conclusie dat 500.000 bezoekers voor de Vlagheide, zoals bedacht door het college, onrealistisch en ook nog eens onwenselijk is. Aan de bar werd de discussie na half tien gemoedelijk voortgezet.

Raadscommissies

De raadscommissies vergaderen komende donderdag vanaf 19.30 uur in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode over onder meer de Vlagheideberg en De Helden Van Kien. U kunt de vergadering thuis ook online volgen.

Ook bij de gemeente voelen ze wel wat voor een lokaal, eigen energiebedrijf.

Dat bleek afgelopen donderdag tijdens een beeldvormende avond in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. Daar werd een presentatie gegeven over het opwekken van duurzame energie in Meierijstad.

Het college heeft veel geleerd van de valse start die enkele jaren geleden is gemaakt. Hart stemde destijds tegen het plan ‘Zon en wind’ omdat de inbreng van inwoners beroerd was geregeld. Inmiddels zijn duizenden (!) Meierijstedelingen uitgenodigd om mee te praten.

Handen ineen

Vorige week zaterdag leidde dat tot een samenkomst van een inwonerspanel. Daar werd door een inwoner het idee gepresenteerd om als gemeente een eigen energiebedrijf op te richten. Het kan, zo bleek afgelopen donderdag.

De gemeente onderzoekt om met inwoners en ondernemers de handen ineen te slaan. Dat leidt niet alleen tot het samen opwekken van zonnestroom en de winst daarvan delen. Er komt mogelijk ook een eigen energienet, zonder netbeheerders als Enexis. ‘Het bestaat nog nergens, maar het kan zowel technisch als juridisch’, aldus een beleidsmedewerker van de gemeente. Vught zou er ook over nadenken.

Het is niet de enige mogelijke beleidswijziging. Komend voorjaar buigt de gemeenteraad zich over een flink pakket van andere veranderingen. Wat blijft is dat er velden worden aangewezen voor zonneparken en dat daar dus ook vast veel weerstand tegen blijft komen.

Zon op dak

Een voorproefje van dat protest werd afgelopen donderdag gegeven met insprekers van actiegroep Lijnrecht in Keldonk en ZLTO Meierijstad. Die hamerden erop dat de gemeente meer in moet zetten op ‘zon op dak’.

[tekst gaat verder onder de foto]

Gerard van Zupthen, voorzitter van ZLTO Meierijstad, pleit voor meer zonnepanelen op daken. (Foto is een zogeheten still van de opnamen van de beeldvormende avond en daarom onscherp).

Uit een reactie blijkt dat juist Meierijstad op dat gebied al tot de koplopers in Brabant hoort en dat dit amper helpt om de torenhoge ambities te halen. ‘We hebben zon op land nodig.’

Voorlopig gaat het er trouwens niet van komen: het lukt Enexis vanwege zogeheten transportschaarste niet om al dat aanbod te verwerken. Dat is trouwens slecht nieuws voor de meer dan zestig aanvragen van met name agrariërs die hun stallen vol willen leggen met panelen.

Overigens biedt de impasse mooi de tijd om met inwoners en ondernemers alle hete hangijzers grondig te bespreken.

Het kost anderhalf miljoen per strekkende kilometer, maar dan heb je ook wat: een compleet nieuwe weg tussen Olland en Sint-Oedenrode.

Eerder reserveerde de gemeenteraad al € 3,7 miljoen om de 4 km lange Ollandseweg tussen Sint-Oedenrode en Olland drastisch te vernieuwen.

Op zijn kop

Die opknapbeurt is hard nodig, want vooral voor fietsers is het er vooral ’s avonds bijna niet te doen: kuilen, hobbels en beroerde verlichting maken van een fietstochtje zo ongeveer een aflevering van tv-programma ‘De gevaarlijkste wegen’.

Dankzij de inbreng van bewonersoverleg KCR, dorpsraad, Brabants Landschap en anderen is het plan helemaal op zijn kop gezet. En belangrijker: flink verbeterd. Zo blijft het fietspad gescheiden van de weg en dat had de gemeente in eerste instantie anders bedacht.

Worteldruk

Wat het meest opvalt, is dat dankzij een innovatieve bestrating bijna alle bomen kunnen blijven staan. Met Easypath krijgt ‘Rooi’ het eerste min of meer zwevende fietspad van Meierijstad – worteldruk is verleden tijd.

Met name dit systeem van betonnen elementen maakt de reconstructie een stuk duurder. Het kost geen € 3,7 miljoen maar € 6,3 miljoen. Veel geld, maar dat wordt op termijn grotendeels terugverdiend.

Breekwerk

Easypath gaat zestig jaar mee, asfalt moet in die periode wel drie keer worden vernieuwd. Ook kunnen elementen heel gemakkelijk met nappen worden losgezogen, zodat bij het vernieuwen van kabels geen kostbaar breekwerk nodig is.

Fietsers krijgen beter zicht dankzij LED-lampen in de bestaande lantaarnpalen en een lichtgekleurd fietspad. Automobilisten worden dankzij klinkers gestimuleerd om minder hard te rijden – sowieso wordt de maximum snelheid binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 kilometer per uur.

Voorbeeld

Hart is enthousiast over al deze verbeteringen, maar vooral over de participatie van inwoners en andere belanghebbenden. Fractievoorzitter Mirjam van Esch woonde afgelopen donderdag de presentatie van het plan bij (foto) en zegt: ‘Dit is nou een voorbeeld van hoe burgerparticipatie hoort te gaan’.

‘Mensen gingen met elkaar in gesprek en maakten het plan al overleggend beter. En ja, het is een duur plan. Ruim anderhalf miljoen per kilometer – dat is inderdaad even schrikken.’

Een torenflat van ruim 90 meter hoog wil architect Hans van den Tillaart op het Meijerijplein in Veghel bouwen.

Van den Tillaart is van het Veghelse LA Architecten. Tijdens een beeldvormende avond over de centra van de drie grote kernen van Meierijstad sprak hij gisteren kort over zijn idee voor het mistroostige Meijerijplein in Veghel. Zijn oplossing: een flat van vijftien lagen.

Of nee, dertig. Die verdubbeling is volgens de architect te danken aan gepensioneerd rijksbouwmeester Floris Alkemade. ‘Ik dacht aan vijftien lagen, maar Floris zei: nee, dertig!’ Dat komt neer op ruim 90 meter hoogte, ruim tien meter meer dan de toren van de Veghelse Lambertuskerk.

Opmerkelijk

Het is een opmerkelijk plan, aangezien er op en rond het plein nog heel veel leegstaande winkels zijn die nog gaan transformeren tot woningen. Sowieso is de woningnood in Veghel minder dan in de rest van de gemeente. Als ergens in de hoogte bouwen niet nodig is, dan is het hier.

In het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode hoorden lokale politici en andere belangstellenden dat het aardig opschiet met het compacter maken van het Veghelse centrum, maar dat nog heel wat winkels moeten worden verbouwd tot woningen.

Die boodschap kwam van stedenbouwkundige Peter Rosmulder. Hij is van adviesbureau DTNP, bedenker van het verkleinen van het centrum van Meierijstads grootste dorp. Volgens Rosmulder is het Meijerijplein sinds de sluiting van een schoenenzaak één van de meest hardnekkige problemen in het hart van Veghel. ‘Er moet daar meer verblijfskwaliteit komen’, adviseerde hij.

Kolos

Geen idee of een kolos van dertig lagen daarvoor zorgt. Niettemin reageerden met name raadsleden uit Veghel redelijk positief over het idee en de stadse allure die daarbij hoort. Sowieso wil het er bij sommige politici uit dat dorp nog steeds niet in dat het winkelgebied daar kleiner moet. ‘Als Veghel straks groeit naar 40.000 inwoners hebben we meer winkelruimte nodig’, droomde één van hen hardop.

Rosmulder hielp hem uit de droom. Volgens de adviseur neemt de binding van Veghelaren bij hun eigen centrum steeds verder af. Waar in 2018 nog 60% van de Veghelaren vaak boodschappen deden en winkelden in het centrum, is dat inmiddels gedaald tot 30%. Eén van de boosdoeners is de Noordkade. Specifieker: de supermarkt Jumbo daar.

Er zijn meer zorgen over de Noordkade. ‘Cultuur en leisure [vrijetijdsbesteding, red. Hart] zijn sterk conjunctuurgevoelig’, waarschuwde de DTNP-er. Vrij vertaald: een beetje recessie brengt de culturele hotspot in de problemen.

Verticaal bouwen

Het goede nieuws is dat de leegstand in Veghel sinds 2018 afneemt. Geen idee of een torenflat helpt bij die trend. Wat mogelijk wel helpt bij de acceptatie van het idee is dat Van den Tillaart het begrip hoogbouw mijdt. Hij sprak gisteravond van ‘verticaal bouwen’. En verder is het geen flat, maar ‘een dorp op zich’. Een dorp dat ‘een inclusieve samenleving’ wordt.

[tekst gaat verder onder de foto]

Uit de presentatie van gisteravond: centrum Schijndel krijgt goed rapport.

Een kilometer of tien verderop ligt Schijndel. Er komt daar een nieuwe Aldi en de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat wordt vernieuwd, maar volgens Rosmulder is het in dit dorp daarna vooral zaak om te koesteren wat er is. ‘De leegstand is daar enorm laag.’ Er is, in tegenstelling tot Veghel en Sint-Oedenrode, op termijn zelfs ruimte voor iets meer winkeloppervlakte.

[tekst gaat verder onder de foto]

Uit de presentatie van DTNP.

Niet te veel trouwens, want Rosmulder roemde het karakter van het dorpshart van Schijndel. Hij liet een foto zien van een door de Hoofdstraat fietsende dame die haar hand opsteekt naar een bekende. ‘Deze foto gebruiken we bij heel veel presentaties in heel het land.’

Of er in Schijndel behoefte is aan een inclusief verticaal gebouwd dorp, daar ging het gisteren niet over.