De inzet van de gemeente op het gebied van inclusie blijft nog te veel hangen in praten.

Inclusie betekent zoveel als ‘Iedereen doet mee’. We halen figuurlijke en letterlijke drempels weg zodat groepen inwoners niet langer aan de kant staan. Omdat ze een lichamelijke beperking hebben, omdat ze kampen met psychische of geestelijke belemmeringen of omdat ze vanwege huidskleur, afkomst, geloof, leeftijd, sekse of seksuele geaardheid achtergesteld worden.

Meierijstad is koplopergemeente. Anders dan je zou denken, betekent het niet dat de gemeente koploper is – het wil zeggen dat de gemeente dat wil worden en extra tandjes bij zet.

Agenda

Een proeve van bekwaamheid op dat gebied is de Lokale Inclusie Agenda 2022-2023 die door het College aan de gemeenteraad is aangeboden. Het document verscheen voor de verkiezingen en toen was Hart druk met andere zaken. De fractie blies gisteren het stof van de agenda en bijbehorende bijlagen en ging lezen.

Samenvatting van wat volgt: het College verzet veel werk, maar blijft nog te vaak steken in overleggen. In praten over inclusie.

Dat ligt niet alleen aan het College, maar ook aan de Projectgroep Inclusieve Samenleving, die drie jaar geleden een advies gaf over inclusie. In de raad zitten tal van organisaties en de adviezen die zij gaven gaan over overleggen houden, overzichten maken, dingen in kaart brengen , trainen, voorlichten en iets met een nieuwsbrief.

Overigens is daar misschien wel wat voor te zeggen. In de eerste plaats was Meierijstad toen nog redelijk nieuw en in zo’n kersverse gemeente begin je misschien met praten. Op de tweede plaats is voorlichting en overleg wel degelijk een manier om inclusie te bevorderen.

In de agenda voor dit en volgend jaar wordt gedeeltelijk voortgeborduurd op de destijds ingeslagen weg. Zo wordt er geld gestoken in bewustwording. Maar er zijn gelukkig ook enkele initiatieven die concreet en tastbaar zijn.

Toiletten

Neem de realisatie van openbare toiletten die ook voor mindervaliden geschikt zijn. De projectgroep en het College bedachten dit trouwens niet zelf, want Hart introduceerde het idee en kreeg vorig jaar een nipte meerderheid in de raad enthousiast.

Net zo concreet en wél door het College bedacht zijn toegankelijke stemlocaties en openbare toiletten in gemeentelijke gebouwen. Verder wil de gemeente als organisatie zelf inclusiever worden. Eerder al stelde Hart vast dat ‘we’ het best goed doen met bijvoorbeeld het personeelsbeleid, zeker in vergelijking met andere gemeenten.

Online

Aparte hoofdstukken in de agenda gaan over het bestrijden van discriminatie en racisme (trainingen, workshops, een onderzoek) en sport (bewustwording, actieplan) en de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Anders gezegd: dat iedereen gebruik kan maken van de online dienstverlening van de gemeente.

Die aandacht is nodig: van alle 52 Meierijstadse gemeentelijke websites, apps en andere digitale toepassingen voldoet slechts 4% volledig aan de normen die landelijk voor overheden zijn vastgesteld.

Een oproep aan het kabinet om het tweejaarlijkse borstonderzoek weer daadwerkelijk elke twee jaar te houden is geen gelopen race.

Dat bleek gisteravond in Sint-Oedenrode tijdens een vergadering van de raadscommissie Mens & Maatschappij. Hart wil, in navolging van diverse andere gemeenten, dat Meierijstad een brief aan het kabinet stuurt. Of de regering maar alles op alles wil zetten om het aantal onderzoeken op te schroeven.

Levens redden

Eerlijk is eerlijk: Hart schreef de motie over van een andere gemeenteraad. En net zo eerlijk: meer dan een signaal is het niet. We gaan er de wereld vast niet mee veranderen. Ondertussen gáát het trouwens wel ergens over: regelmatig en veelvuldig onderzoek redt levens.

Tijdens de commissievergadering vuurden met name Lokaal en CDA een reeks kritische vragen af op gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart.

Wat of het kabinet dan zou moeten doen, wat als het probleem zich vanzelf oplost en wat als blijkt dat we in deze regio al best in de buurt komen van elke twee jaar een onderzoek.

Personeelsgebrek

Dat laatste is niet waar. Lambèr Gevers, ook van Hart, informeerde gisterochtend bij Bevolkingsonderzoek Zuid en schrok. Meierijstadse vrouwen komen minder vaak aan bod dan in Noord-Brabant gemiddeld het geval is.

In de provincie komen dames elke 30 maanden aan de beurt, in Veghel is het 32 maanden, in Erp 33 en in Sint-Oedenrode en Schijndel zelfs 34 maanden.

Volgens een woordvoerder van de organisatie is er geen reden om aan te nemen dat dit rap verandert. Daarvoor is het personeelsgebrek te groot.

Extra geld

Het is een probleem dat op landelijk niveau kan worden opgelost. Geen idee hoe, want daar gaat de lokale politiek niet over. Maar staatssecretaris Paul Blokhuis zou kunnen denken aan het stellen van andere prioriteiten of aan extra geld – met die laatste oplossing wordt immers ook het tekort aan leerkrachten aangepakt.

De gemeenteraad vergadert op 4 november over het voorstel van Hart. Die avond gaat het ook over de begroting en het huisvestingsplan van scholen. U kunt de vergadering vanuit huis hier volgen. Hieronder de motie: