DUURZAME ENERGIE

College komt er niet uit en vraagt uw hulp

dinsdag 7 juni 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

3 juni 2022

Het aanbieden van restafval wordt peperduur. Maar er is ook goed nieuws op het gebied van afval. Kersvers afvalwethouder Jan…

31 mei 2022

Al in 2006 was bekend dat windturbines tussen Schijndel en Sint-Oedenrode vanwege het vliegverkeer niet kunnen. Afgelopen zaterdag publiceerde Hart…

Het is bitter en fijn tegelijk: nu de opwek van duurzame energie is mislukt, mogen inwoners van Meierijstad voor het eerst echt meepraten.

Toen het plan ‘Zon en wind’, over zonnepaneelvelden en windturbines in 2020 werd vastgesteld, stemde Hart tegen vanwege het ontbreken van inbreng van inwoners. De participatie bleef beperkt tot zienswijzen indienen bij ontwikkelaars van die projecten. Van een gesprek met inwoners en de gemeente was amper sprake.

Van voren af aan

Vervolgens mislukte het beleid. Windturbines zijn vanwege de verstoring van het vliegverkeer taboe verklaard en zowel bij ‘wind’ als ‘zon’ kan de opgewekte stroom vanwege capaciteitsproblemen niet worden opgenomen in het elektriciteitsnet.

‘We moeten van voren af aan beginnen’, schreef Hart ruim een week geleden op deze site. De fractie beloofde het college kritisch te bevragen. Dat is niet meer nodig, want wethouder Menno Roozendaal (Duurzaamheid, PvdA/GroenLinks) maakte afgelopen week bekend dat hij inwoners aan het woord laat.

De thematafels zaten al in de pen, maar komen met alle tegenslag in een nieuw daglicht te staan. Het college komt er zelf niet meer uit en inwoners krijgen nu de kans die ze pakweg drie jaar geleden al verdienden: echt meepraten.

Advies aan raad

Hart laat het oordeel aan de lezers en roept hen op om vooral mee te doen. Om aan te schuiven bij aan de thematafels van 14 en 21 juni (zie kader). Of om inbreng te geven tijdens de week van de duurzame energie, die van 25 juni tot en met 1 juli wordt gehouden.

Wat Hart jammer vindt: de uitkomst van de werksessies zijn niet meer dan een advies aan de gemeenteraad. Als de raad die inbreng naast zich neerlegt, zal het enthousiasme om nog eens mee te doen aan inspraak en participatie flink verminderen. Het vertrouwen in de lokale overheid zal een deuk oplopen.

Omgekeerde besluitvorming

Het is precies de reden dat Hart pleit voor, wat de partij noemt, omgekeerde besluitvorming: de gemeenteraad stelt enkele kaders (zoals: ‘We moeten samen in 2030 0,26 TWh duurzaam opwekken’) en accepteert vervolgens de uitkomst van de tafels. Deze volgorde respecteert de formele legitimiteit van de gemeenteraad en de inzet van inwoners.

[tekst gaat verder onder de foto]

Tussen de A50 (ter hoogte van Nijnsel) en Sint-Oedenrode ligt een weiland waar weidevogels voorlopig worden beschermd. Het is momenteel ‘Veld 1’, uitgekozen als locatie voor zonnepanelen.

Verder is het belangrijk dat tegenstanders elkaar treffen en de opdracht krijgen er samen uit te komen. Hart vindt steun voor dit standpunt bij de gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieufederaties. Die publiceerden twee jaar geleden een advies aan gemeenten.

Daarin is te lezen dat inwoners met de gemeente en met elkaar in gesprek moeten en dat dit moet gebeuren voordat het eerste kaartje met zoeklocaties is getekend. Ons voorstel aan de deelnemers aan de thematafels: dring eropaan dat al die zoeklocaties alsnog worden geschrapt. Pas dan kunnen we echt opnieuw beginnen.

Over de thematafels

Uit het persbericht van de gemeente:

‘Thematafels zijn echte werksessies, waar ook een beetje huiswerk bij komt kijken. Experts geven uitleg over bepaalde onderwerpen; deelnemers gaan daarna in groepjes onder begeleiding aan de slag. Er komen hele concrete vraagstukken op tafel. Bijvoorbeeld: welke gebieden komen het eerst in aanmerking voor duurzame opwek? Wat vinden we acceptabel in het buitengebied? En in bebouwd gebied? Hoe past energieopwekking in ons landschap? En kunnen we grond dubbel gebruiken? Welke verschillende duurzame energiebronnen kunnen we in welke verhouding gaan inzetten om aan onze energiebehoefte te voldoen? Hoe gaan we om met zon op land in relatie tot ander grondgebruik (agrarisch, bedrijventerrein, wonen, natuur). Op welke verschillende manieren kunnen we 50% lokaal eigenaarschap invullen voor afnemers of voor de gemeenschap? Wat is de beste manier om belanghebbenden/inwoners te betrekken in een concreet initiatief? En hoe kunnen gemeente en initiatiefnemers hun rol invullen?’

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Lees ook
25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

3 juni 2022

Het aanbieden van restafval wordt peperduur. Maar er is ook goed nieuws op het gebied van afval. Kersvers afvalwethouder Jan…

31 mei 2022

Al in 2006 was bekend dat windturbines tussen Schijndel en Sint-Oedenrode vanwege het vliegverkeer niet kunnen. Afgelopen zaterdag publiceerde Hart…