De gemeentehuizen van Meierijstad

maandag 28 september 2015Leestijd:
Lees ook
3 september 2022

Een stichting die zzp’ers bestrijdt wil dat de gemeente Meierijstad zich aansluit. Hart moet er weinig van hebben. College en…

29 augustus 2022

De gemeente is van ons allemaal, maar dat betekent niet dat u en wij alles weten over die gemeente. Een…

19 augustus 2022

Iedereen mag klachten indienen over en bij de gemeente, maar mag het alsjeblieft een beetje beleefd? In een brief aan…

16 juni 2022

Meierijstad neemt zoetjesaan afscheid van ICT-leverancier Centric en van de interne problemen die dat bedrijf heeft. ‘Boeven zijn het, de…

30 april 2022

Kan een ambtenaar even geld pinnen met een bankpas van de gemeente? De kans is klein, leert een brief van…

Verzoek: lees dit stuk hieronder. Het is geknipt en geplakt van de website Frankwatching, waar ontwikkelingen worden gevolgd die van doen hebben met technologie. Het stuk gaat over de gemeente Molenwaard. Die gemeente ontstond, net als bij Meierijstad het geval is, uit een fusie van drie gemeenten. En die gemeente heeft, net als bij Meierijstad het geval is, dertien dorpen.

Lees dit stuk en daarna leest u het nog een keer. En dan vervangt u waar Molenwaard staat voor Meierijstad. U wordt enorm enthousiast en snapt vervolgens geen jota van de ideeën die door burgemeesters, gemeentesecretarissen en ambtenaren alhier worden bedacht voor het nieuwe gemeentelijke apparaat van Meierijstad.

Afiijn. Het stuk:

Op 1 januari 2013 fuseerden de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot één gemeente: Molenwaard. Voorafgaande aan die fusie zijn de ambtelijke organisaties al samengevoegd tot één apparaat. Een voorwaarde voor de fusie was echter dat het bestuur niet verder van de burgers in de kernen af zou komen te staan. Daarom is ervoor gekozen om géén nieuw, centraal gemeentehuis te bouwen. En dat betekent nogal wat.

‘De nieuwe gemeente Molenwaard heeft dan ook geen balie. Paspoorten, rijbewijzen, etc. worden besteld via internet en ondertekening en ontvangst vinden plaats aan huis of in het buurthuis. Medewerkers van de sociale dienst houden kantoor in wijkcentra. Administratieve werkzaamheden (back office) worden nog wel verricht in kantoorgebouwen, maar die hebben geen balie en zijn niet gevestigd in een speciaal pand. Geen gemeentehuis betekent ook: geen raadzaal. De gemeenteraad vergadert in de kantine van het bejaardentehuis dat elke keer voor 2000 euro wordt omgebouwd. Dat is een stuk goedkoper dan een eigen gebouw en het brengt politiek en samenleving bij elkaar. Ook de bestuurders gaan mee in de cultuuromslag: de schooldirecteur komt niet bij de wethouder op bezoek, maar de wethouder gaat naar de school.

Het doel van Molenwaard is om de overheid dichter bij burgers te brengen, een stap naar de samenleving te zetten. Daar werken we immers voor. Gemeentesecretaris Jan van Ginkel: “Het gaat niet zozeer om het niet hebben van een gemeentehuis, maar om de gedachte daaronder: op een andere manier omgaan met de burger.” Pas daarna is hij gaan kijken wat er nodig was om dat voor elkaar te krijgen. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken is daarmee duidelijk een middel voor een groter doel. Het Nieuwe Werken draait niet om flexplekken en thuiswerken, maar om de uitvoering van een strategische keuze om de overheid meer ten dienste te stellen van burgers en bereikbaarder te maken. Dit is niet neergezet als HNW-project, maar als initiatief om anders te gaan werken en daarbij de nieuwe mogelijkheden van ICT en inzichten in P&O te gebruiken.

Het gaat om mensen

De fusie van de drie gemeenten tot één nieuwe gemeente Molenwaard was een goede aanleiding om na te denken over de rol van de gemeente in de samenleving en andere manieren van werken. Zo’n directe aanleiding is niet per se nodig, maar kan wel helpen. Ook bezuinigingen of een nieuwe volksvertegenwoordiging kunnen een aanleiding zijn. Uiteindelijk kies je als organisatie echter zelf wat je wil bereiken en hoe je dat wil doen met de beschikbare middelen.’

Tot zover het stuk. ‘Hart voor Schijndel’ vindt het wel wat. U? 

Lees ook
3 september 2022

Een stichting die zzp’ers bestrijdt wil dat de gemeente Meierijstad zich aansluit. Hart moet er weinig van hebben. College en…

29 augustus 2022

De gemeente is van ons allemaal, maar dat betekent niet dat u en wij alles weten over die gemeente. Een…

19 augustus 2022

Iedereen mag klachten indienen over en bij de gemeente, maar mag het alsjeblieft een beetje beleefd? In een brief aan…

16 juni 2022

Meierijstad neemt zoetjesaan afscheid van ICT-leverancier Centric en van de interne problemen die dat bedrijf heeft. ‘Boeven zijn het, de…

30 april 2022

Kan een ambtenaar even geld pinnen met een bankpas van de gemeente? De kans is klein, leert een brief van…