Blijf op de hoogte!

Elke zondag onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je gratis in »

De mensen van 'Hart'

Mirjam van Esch (1963) is gemeenteraadslid. Daarnaast is ze zelfstandig adviseur studie- en beroepskeuze bij Bureau Fier en op en top Schijndels. Ze verliet Schijndel en Nederland lang geleden om haar zieke man in Frankrijk plezierige jaren te gunnen. Uiteindelijk keerde ze met hem terug naar Nederland en nu is ze weer in Schijndel, dicht bij haar eveneens alleenstaande moeder. Mirjam zorgt ervoor dat we geen rapport, voorstel of artikel missen. 

Binnen de fractie houdt Mirjam zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

 

Lambèr Gevers (1962) is sinds 2014 gemeenteraadslid. Eerst in Schijndel en nu in Meierijstad. Lambèr is in het dagelijks leven directeur van educatief basiscentrum Icarus in Schijndel en is actief in tal van vrijwillige functies. Zo is hij betrokken bij carnavalsactiviteiten, de sinterklaasviering en TV Schijndel. Lambèr is getrouwd en heeft drie kinderen. 

Binnen de fractie houdt Lambèr zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

 

Annie Jansen (1949) is raadscommissielid namens Hart en ook nog eens het sociale geweten van onze beweging. Of het nou gaat om mensenrechten, of specifieker vrouwenrechten: Annie kwam en komt er voor op en heeft er uitgesproken meningen over. In Schijndel, waar Annie sinds 1980 woont, is ze vooral bekend vanwege haar inzet voor mensen die het niet al te breed hebben. Als vrijwilligster staat ze hen bij in het beheer van akelig magere budgetten. Annie is maatschappelijk werkende van beroep en volgde specifieke trainingen op het gebied van schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Binnen de fractie houdt Annie zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

 

Jos Kaldenhoven (1953) is vice-voorzitter van het bestuur van Hart. Eerder was hij secretaris in datzelfde bestuur. Jos is gepensioneerd verpleegkundige en werkte tot eind 2019 bij Vivent. Jos is verder freelance-fotograaf en vrijwilliger bij de Zonnebloem en Wensstichting Shamajo.

 

Pieter van de Kamp is geboren en getogen in Sint-Oedenrode. Hij was in dat dorp en elders veertig jaar lang zelfstandig boekhandelaar. Toen hij eind 2019 afscheid nam als eigenaar van boekhandel Paperas, stond zo ongeveer het hele dorp in de rij om hem en zijn vrouw de hand te schudden. Een icoon nam afscheid, aldus De Mooi Rooi Krant. Dat icoon was tot vorig jaar ook nog eens voorzitter van Stichting Rooi Promotie. Tegenwoordig is hij voorzitter van Stichting Centrummanagement, lid van Raad van Advies Stichting Natuurlijk! Sint-Oedenrode én dus ook steunfractielid van Hart. 

Michael Soedamah (1985) uit Veghel is raadscommissielid namens Hart. Hij is vooral actief in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Michael was in het verleden in een vergelijkbare rol actief voor de lokale partij Hart voor Veghel. Ook was voorzitter van de lokale afdelingen van FNV en PvdA. 

 

Dick Mandemaker (1955) coacht tot 1 januari 2021 het bestuur. Hij is oud-voorzitter van de vereniging.

Dick is PLM&CM-architect bij ASML in Eindhoven. PLM staat voor Product Lifecycle Management. CM zochten we op, maar we kwamen niet verder dan centimeter en dat zal het wel niet zijn. We weten wel dat Dick zowat dagelijks op de fiets naar zijn werk gaat en dat hij sowieso erg sportief is. Hij was lange tijd bestuurslid en zelfs voorzitter van tennisclub Skinlo en is momenteel bestuurslid van Sportraad Meierijstad.

 

Wesley Maurix (1991) uit Wijbosch is steunfractielid bij Hart. Hij volgde de ROC-opleiding Social Cultureel Werk in Tilbrug en moest vanwege gezondheidsredenen daarna een hoger beroepsopleiding helaas voortijdig verlaten. Maar niet getreurd: Wesley is druk als vrijwillig empowerment coach voor Radar, de organisatie die strijd voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Wesley begeleidt als coach studenten en docenten van diverse opleidingen. Daarnaast dompelt Wesley zich graag onder in de wereld van popmuziek. En in Hart natuurlijk. 

 

Diny Troeyen (1950) is voorzitter van de verening Hart. Tot 1 augustus 2020 is ze tevens raadscommissielid namens Hart. Diny woont in Schijndel, is zelfstandig ondernemer en was tot haar benoeming als commissielid voorzitter van Stichting Mens, Dier en Natuur Meierijstad. Zo was ze in het verleden lid van Provinciale Staten.

Clemens van Dijk (1946) is penningmeester in het bestuur van Hart. Hij was in een ver verleden actief voor de PPR, een van de voorgangers van GroenLinks. Daarnaast was hij actief voor een lokale partij in Ermelo. Clemens woont in Sint-Oedenrode en was tot zijn pensioen actief in de verfbranche.

Laurens van Voorst (1960) is sinds maart 2014 gemeenteraadslid. Eerst in Schijndel, nu in Meierijstad. Hij is nu voorzitter van de fractie. Daarvoor was hij vijf jaar lid van de raadscommissie. Laurens is publicist (schrijver van het door Hart uitgegeven boek Draagvlakte), communicatieadviseur, copywriter, spreker en dagvoorzitter. Hij heeft een eigen bureau, Sprinkels hq, gevestigd in Schijndel. Hij is onbezoldigd voorzitter van Stichting Bij Jan. Laurens is getrouwd en heeft vier kinderen en twee kleinkinderen. Binnen de fractie houdt Laurens zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Ook is hij lid van de Agendacommissie van de gemeenteraad. 

 

Jan van Gils uit Sint-Oedenrode is de nieuwe secretaris. Hij was tot aan zijn pensioen werkzaam in het onderwijs en was ook bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting D’n Einder, een organisatie die in Sint-Oedenrode onder meer een kringloopcentrum, een kopie- en printdienst en ontmoetings- en hobbyruimten beheert. Jan is lid van een adviesgroep voor leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant.