Blijf op de hoogte!

Elke zondag onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je gratis in »

De mensen van 'Hart'

Laurens van Voorst (1960) is sinds maart 2014 gemeenteraadslid. Eerst in Schijndel, nu in Meierijstad. Hij is nu voorzitter van de fractie. Daarvoor was hij vijf jaar lid van de raadscommissie. Laurens is publicist, communicatieadviseur, copywriter, spreker en dagvoorzitter. Hij heeft een eigen bureau, Sprinkels hq, gevestigd in dienstencentrum De Bank aan de Hoofdstraat in Schijndel. Laurens is getrouwd en heeft vier kinderen en een kleinkind.

Binnen de fractie houdt Laurens zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Ruimtelijke ordening, economie en bedrijfsvoering'. Denk daarbij aan onder meer de Omgevingswet, Agrifood Capital en de financiële problemen die onze gemeente heeft.

Lambèr Gevers (1962) is sinds 2014 gemeenteraadslid. Eerst in Schijndel en nu in Meierijstad. Lambèr is in het dagelijks leven directeur van educatief basiscentrum Icarus in Schijndel en is actief in tal van vrijwillige functies. Zo is hij betrokken bij carnavalsactiviteiten, de sinterklaasviering en TV Schijndel. Lambèr is getrouwd en heeft drie kinderen. 

Binnen de fractie houdt Lambèr zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

Mirjam van Esch (1963) is gemeenteraadslid. Daarnaast is ze zelfstandig adviseur studie- en beroepskeuze bij Bureau Fier en op en top Schijndels. Ze verliet Schijndel en Nederland lang geleden om haar zieke man in Frankrijk plezierige jaren te gunnen. Uiteindelijk keerde ze met hem terug naar Nederland en nu is ze weer in Schijndel, dicht bij haar eveneens alleenstaande moeder. Mirjam zorgt ervoor dat we geen rapport, voorstel of artikel missen. 

Binnen de fractie houdt Mirjam zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

Diny Troeyen (1950) wordt naar verwachting op 19 december a.s. benoemd als raadscommissielid namens Hart. Diny woont in Schijndel, is zelfstandig ondernemer en voorzitter van Stichting Mens, Dier en Natuur Meierijstad. Ze treedt naar verwachting vooral op in de raadscommissie Ruimte, Economie en Bestuurszaken.

Annie Jansen (1949) is raadscommissielid namens Hart en ook nog eens het sociale geweten van onze beweging. Of het nou gaat om mensenrechten, of specifieker vrouwenrechten: Annie kwam en komt er voor op en heeft er uitgesproken meningen over. In Schijndel, waar Annie sinds 1980 woont, is ze vooral bekend vanwege haar inzet voor mensen die het niet al te breed hebben. Als vrijwilligster staat ze hen bij in het beheer van akelig magere budgetten. Annie is maatschappelijk werkende van beroep en volgde specifieke trainingen op het gebied van schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Binnen de fractie houdt Annie zich bezig met de onderwerpen die vallen onder de raadscommissie 'Mens en Maatschappij'. Denk daarbij aan onder meer zorg en welzijn.

Michael Soedamah (1950) uit Veghel hoopt op 19 december raadscommissielid te worden namens Hart. Hij zal vooral actief zijn in de commissie Ruimte, Economie en Bestuurszaken. Michael was in het verleden in een vergelijkbare rol actief voor de lokale partij Hart voor Veghel. Ook was voorzitter van de lokale afdelingen van FNV en PVdA. 

Clemens van Dijk (1946) is steunfractielid. Hij was in het verleden politiek actief in Ermelo en Rozenburg, onder meer voor één van de voorgangers van GroenLinks. Clemens was tot zijn pensioen actief als chemisch analist. Ook leidde hij een team van verkopers in de verfbranche. Hij woont sinds 2010 in Sint-Oedenrode. Clemens is getrouwd. Hij heeft twee kinderen en drie kleinkinderen.

Als steunfractielid houdt hij zich vooral bezig met thema's die verband houden met de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke ordening, economie en bedrijfsvoering. Daarnaast is hij voor 'Hart' 'onze man in Rooi'. 

En dan hebben we nog al die andere actieve leden. Dames en heren die zich inspanden tijdens de campagne en die ons met raad en daad bijstaan. Omdat ze zoveel weten van de Participatiewet bijvoorbeeld, van het verenigingsleven of van welzijnswerk. Ook onze bestuurders mogen niet ongenoemd blijven: voorzitter Dick Mandemaker, penningmeester Emily de Bonth (foto) en secretaris Jos Kaldenhoven.