NIEUW BELEID

Duurzame energie: zo kan het dus ook

woensdag 10 mei 2023Leestijd: 4 TOT 5 MINUTEN
Lees ook
26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

8 mei 2023

In Schijndel dreigen gezonde lindebomen het loodje te leggen, in Sint-Oedenrode wordt gepoogd bijna tachtig bomen te redden. Om met…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

Met nieuw beleid zet het college grote stappen voorwaarts op het gebied van het opwekken van duurzame energie.

Een jaar geleden al voorspelde Hart dat ‘Zon en wind’ bij het oud vuil zou worden gezet en dat er een hele nieuwe opzet komt. Die opzet is er, formeel ‘Beleidskader duurzame energieopwekking’ genoemd. Hart worstelde zich door een wel erg hoge berg documenten en is blij. Met goede redenen.

1. Het wordt democratischer

De participatie is sterk verbeterd. Een voorbeeld is de bijeenkomst van afgelopen maart op de Noordkade in Veghel. Hart schoof aan en zag een zaal vol inwoners die nog niet eerder aan bijeenkomsten meededen. Het ging nu eens niet over locatie a en b, maar over hoe we de ambities in het algemeen gaan realiseren. Het leverde bruikbare suggesties op.

[tekst gaat verder onder de foto]

Veel nieuwe gezichten, afgelopen maart bij een bijeenkomst op de Noordkade.

Wat ook helpt is dat er nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners te laten profiteren van de opgewekte energie. Eén van de opties is dat de gemeente Meierijstad zelf een energiebedrijf begint met stroom uit de eigen gemeente, voor de eigen inwoners. Dat idee komt uit de Noordkade-bijeenkomst.

Ook de gemeenteraad krijgt meer te vertellen. Zonneparken zijn vanwege de tijdelijkheid wettelijk mogelijk zonder wijziging van een bestemmingsplan en dus staan volksvertegenwoordigers formeel aan de zijlijn. Het college geeft de raad echter de kans om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Of die juist te weigeren.

2. Betere keuzes

Het college gaat nieuwe locaties beter afwegen. Zo wordt niet de vraag beantwoord of op locatie a zonnepanelen mogelijk zijn, maar wat voor functie daar het best is: zonnepanelen, woningbouw, natuur, landbouw, recreatie? Een integrale afweging heet dat.

Verder wordt er meer gezocht naar zogeheten reststroken, zoals langs de A50. Dat soort plekken leiden doorgaans tot minder gedoe. Of het moet om een torenhoge verlichte reclamezuil gaan.

Hart is blij dat het college een beetje afstand neemt van de hardnekkigheid waarmee in Nederland wordt gestuurd op zon- en windenergie. In het raadsvoorstel gaat het bijvoorbeeld ook over monovergisting. Daarbij wordt dierenpoep omgezet in energie. Hart bezocht onlangs een Roois bedrijf dat er druk mee is.

3. Minder verspilling

Netbeheerders Tennet en Enexis beloven dat ze voorrang geven aan zonneparken voor wat betreft het vergroten van de capaciteit om stroom op te nemen. Daarnaast focust het college op mogelijkheden om energie op te slaan. Het zijn twee ontwikkelingen die het aantrekkelijker maken om duurzame energie op te wekken.

4. Geen wind

De afgelopen weken was er nogal wat verwarring over de vraag of er nou wel of geen windturbines komen. In het voorstel staan twee locaties nog altijd opgenomen: ten oosten van de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode en Het Lijnt bij Keldonk.

[tekst gaat verder onder de foto]

Burgemeester Marieke Moorman stuurt brieven aan de gemeenteraden.

En dan was er nog die rare brief van Marieke Moorman, burgemeester van Land van Cuijk en voorzitter Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant. Zij liet weten dat gemeenten de gevreesde verstoring van radars van vliegverkeer kunnen omzeilen door lagere molens te plaatsen.

Geen paniek: de kans dat ze er komen is verwaarloosbaar. Moorman stuurde inmiddels een nieuwe brief en daarin is het proefballonnetje niet meer te vinden. En in het raadsvoorstel van het college is te lezen dat, ondanks die twee genoemde locaties, er geen ‘wind op land’ kan komen in Meierijstad. Vanwege dus dat vliegverkeer. Met als uitzondering mogelijk de vier al geplande turbines aan de A50 bij Veghel. Die plek stoort het vliegverkeer niet.

Raadscommissie

Morgen vergadert een raadscommissie over het nieuwe plan. Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur. De bijeenkomst is ook thuis te volgen.

Lees ook
26 mei 2023

De gemeenteraad heeft de zoveelste aanval op natuurgebied Wijboschbroek afgeslagen. Er komen geen windturbines. De kans is klein dat er,…

23 mei 2023

Er bestaan serieuze plannen om een installatie voor het scheiden van afval te bouwen ergens in de buurt van Meierijstad….

13 mei 2023

Het evenementenbeleid van Meierijstad voldoet nog altijd niet aan de adviezen die Hart in 2018 gaf. Waarom is er bijvoorbeeld…

8 mei 2023

In Schijndel dreigen gezonde lindebomen het loodje te leggen, in Sint-Oedenrode wordt gepoogd bijna tachtig bomen te redden. Om met…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…