VAN BETEKENIS (22)

Een andere kijk op ouderdom

zondag 13 februari 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…

‘Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn.’ Hart-lid Henk Wittenberg doopte die tegeltjeswijsheid onlangs tot titel van één zijn boeken. Hij heeft helemaal gelijk en dat is jammer.

Op de kandidatenlijsten van politieke partijen staan doorgaans relatief veel 60-plussers. De jongeren die erop staan, krijgen vaak extra aandacht. ‘We zijn trots dat we nogal wat mensen van onder de 40 op de lijst hebben staan’, zegt een voorzitter of lijsttrekker dan.

Daar kun je het mee doen, als oudere.

Feit is dat dames en heren op leeftijd veel levenservaring en dus wijsheid inbrengen en ook nog eens meer tijd hebben dan de mannen en vrouwen die het politieke werk combineren met gezin en carrière.

Krijg je als partij die tijd en kennis in de schoot geworpen en dan ga je zuchten dat de lijst zo grijs is. Het is onhandig en onbeleefd. Tijd voor een herwaardering van ouderdom, vindt Hart.

Zo. Dat moest er even uit.

Zorg en hulp

Dan nu de keerzijde van het ouder worden: de behoefte aan zorg en hulp neemt met het verstrijken van jaren toe. Hart weet er alles van. Sommige leden zijn al flink op leeftijd en anders hebben die leden wel ouders of grootouders die bejaard zijn.

Hart weet wat senioren beweegt en waar ze zich zorgen over maken. De fractie heeft nogal wat ouderen bezocht. We riepen voor de fusie in de toenmalige gemeente Schijndel ooit een wethouder op het matje naar aanleiding van klachten over gebrekkige huishoudelijke hulp en kregen uiteindelijk van hem gelijk. Inmiddels zijn er heel wat minder klachten op dat gebied. Dat is fijn. Maar we blijven alert.

[tekst gaat verder onder de foto]

Huize Barbara in Wijbosch, één van de verpleeghuizen van Laverhof.

Zoals we ook oog hebben voor woningen voor ouderen. Knarrenhoven, aanleunwoningen, voldoende ruimte in verpleeghuizen – als de gemeente er maar een beetje invloed op uit kan oefenen, dan pleit Hart voor die invloed.

Seniorenraad

Tot slot nog wat over de belangenbehartiging van ouderen door de Seniorenraad. Nog voor die raad dat zelf deed, pleitte Hart voor een meer formele positie van deze organisatie.

We schreven het in ons verkiezingsprogramma in 2016 en doen dat nu weer: de Seniorenraad moet één of meerdere zetels krijgen in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Die raad is gestoeld op wetten en verordeningen en heeft dus meer status en zeggenschap dan de Seniorenraad. De ouderen krijgen diezelfde macht als ‘hun’ raad onderdeel wordt van de ASD.

Van betekenis

Dit is de 22e aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal. Plus een link naar eens campagnefilmpje.

De volgende aflevering gaat over afval.

Lees ook
18 juni 2022

Hart wil dat een Amsterdams initiatief voor huisvesting van daklozen een serieuze kans krijgt in Meierijstad. Meierijstadse daklozen worden in…

30 mei 2022

In een afscheidsinterview betoogt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) precies wat Hart onlangs inbracht bij de…

27 mei 2022

Fractievoorzitter Mirjam van Esch wordt een van de eerste steunouders van Meierijstad. En hoopt dat er nog veel meer komen….

20 mei 2022

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het…

29 april 2022

Bij het begrip leefbaarheid gaan de gedachten in Meierijstad vaak uit naar de kleine kernen. Maar juist enkele wijken in…