DUURZAME ENERGIE

Gasloos is nog twee cv-ketels verwijderd

woensdag 13 januari 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

Voor uw huis gasloos is, bent u waarschijnlijk al twee cv-ketels verder. Het neemt niet weg dat de aanloop naar de ingrijpende transformatie in Meierijstad is begonnen.

Voor u gaat mopperen over hoe onzinnig u het vindt om voor heel veel geld af te zien van het gebruik van de meest schone fossiele brandstof die er bestaat: de gemeente heeft daar niets over te vertellen. Nederland gaat uiterlijk in 2050 compleet van het gas af, zo is besloten. Aan gemeenten de opdracht om dat proces in goede banen te leiden.

Revolutie

Eergisteren ging het er over tijdens een online beeldvormende avond. Terwijl in de Verenigde Staten de revolutie leek uit te breken, hoorden we dat er inmiddels een longlist is gemaakt van buurten die om verschillende technische redenen geschikt zijn om als eerste aan te pakken.

[Tekst gaat verder onder dit overzicht]

De volgende stap is het maken van een shortlist. Die lijst wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zijn de bewoners aan de beurt om inbreng te geven. Die inbreng leidt uiteindelijk tot een nog korter lijstje, namelijk de buurten die daadwerkelijk worden aangepakt. Dat lijstje wordt gemaakt in samenspraak met alle shortlist-buurtbewoners.

Gas best schoon

De kans dat uw huis daarbij zit is klein. Zoals wethouder Harrie van Rooijen (Duurzaamheid, VVD) in zijn inleiding zei: ‘Voor de meeste inwoners geldt dat ze twee cv-ketels verder zijn voor ze van gas af gaan’. Daar komt nog eens bij dat op dit moment niemand kan worden verplicht om mee te doen.

Dat is meer dan terecht, want er is nog weinig bekend over kosten en opbrengsten. Het Rijk streeft naar ‘kosten neutraal’, vertelde een ambtenaar gisteren. Kees van Limpt (SP) sprak zijn, wat Hart betreft terechte, zorg uit dat eventuele subsidies terechtkomen bij de mensen die dat geld het minst nodig hebben.

Prioriteiten

Hart is enthousiast voorstander van het verduurzamen van heel het land. Tegelijkertijd stellen we vast dat er wel heel veel gevraagd wordt van de ruim 17 miljoen inwoners. En dat er een hoop prioriteiten zijn die hoger liggen dan het gasloos maken van huizen.

Dat standpunt leidt trouwens tot niets. Want Hart gaat daar niet over. De hele Meierijstadse raad gaat daar niet over.

Planning

In april stelt de gemeenteraad naar verwachting de shortlist vast. In december staat de Transitievisie Warmte, zoals het beleid rond het van het gas halen van huizen formeel heet, opnieuw op de agenda. Tegen die tijd kan de raad waarschijnlijk een of twee buurten aanwijzen die het voortouw nemen.

Waarom is dit nodig?

De Transitievisie Warmte (TVW), zeg maar het beleid om heel Nederland gasloos te maken, past binnen een groter plan.

Samen met de Regionale Energie Strategie (RES) vormt de visie het fundament van het verplichte duurzaamheidsbeleid van gemeenten. In beide gevallen ligt de focus op het terugdringen van fossiele energie, zoals gas en olie. Bij de TVW gaat het om technieken die huizen en bedrijven van warmte voorzien zonder gas uit de grond te halen, bij de RES wordt ingezet op velden met zonnepanelen en windturbines.

Voor de TVW zijn er behalve duurzaamheid nog twee andere argumenten. Eén: de gaswinning zorgt voor bewegingen in de bodem en schade aan woningen, zo blijkt in Groningen. Twee: door af te zien van Nederlands gas, neemt de afhankelijkheid van met name gas uit Rusland toe. Het kabinet vindt die afhankelijkheid onwenselijk.

De gemeenteraad van Meierijstad heeft niet het recht om een andere weg in te slaan: het uitvoeren van RES en TVW is verplicht. Het College loopt bij de plannenmakerij op schema. Naar verwachting worden eind dit jaar een tot twee buurten aangewezen die als eersten van het gas gaan.

Wat de RES betreft: de locaties voor de eerste windturbines moeten nog worden bepaald en staan nog niet op de bestuurlijke planning voor dit jaar. Mogelijk gebeurt dat nog. De eerste vijftig hectare zonnepanelen zijn al wel aangewezen. De bedrijven die deze velden gaan exploiteren zijn verplicht hierover met omwonenden in gesprek te gaan. Dat gebeurt, zo is de bedoeling, dit jaar. Overigens zijn die vijftig hectare nog maar het begin. De komende jaren volgen in Meierijstad  nog eens ruim 850 hectare.

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…