HARD PLASTIC, ZACHT MAATWERK

Hart haalt moties glimlachend binnen

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals die over het gratis aanbieden van kunststof bij de milieustraat.

Gemeenteraadslid Mirjam van Esch (foto) en raadscommissielid Bram Hoogervorst waren afgelopen zomer één zaterdag vrijwilligers op De Steeg in Schijndel. Daar konden mensen toen oude plastic tuinstellen gratis inleveren. Een lokaal bedrijf maakt er korrels van, die weer grondstof zijn voor nieuwe producten.

Kan dat niet altijd gratis, vroeg Hart zich af. Nee, want de gemeente heeft er werk aan om ingeleverde tuinstellen en ander hard plastic op te slaan en naar bedrijven te brengen. Dat wordt anders als zo’n bedrijf zelf containers op de milieustraten plaatst en voor de afvoer zorgt.

Of het College die mogelijkheid wil onderzoeken, vroeg Hart in een motie. Achter deze vraag schaarden alle fracties zich. Wethouder Harry van Rooijen (Afval, VVD) beloofde nog voor half maart met een tussentijds verslag te komen, het onderzoek zelf duurt mogelijk wat langer.

Maatwerk

Voorstel twee gaat over het maatwerk dat de gemeente levert voor mensen die hulp nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn. Hart vindt het mooi dat de gemeente in een verordening vastlegt dat maatwerk het uitgangspunt is, maar hoe ver gaat dat? Wat is maatwerk?

Als er op die vraag geen antwoord komt, kunnen ambtenaren doen wat hen goeddunkt. Dat leidt tot vrijblijvendheid en mogelijk zelfs willekeur. Hart bedacht daarom dat het maatwerk wordt begrensd door alle diensten en producten die inmiddels zijn vastgelegd. En dat zijn er heel veel.

Het wijzigingsvoorstel is warm ontvangen door het College en werd gisteren net zo unaniem door de raad overgenomen als het hard plastic-voorstel. Dat is fijn, want het zorgt voor meer zekerheid bij cliënten en gemeente.

Kerstgedachte

Hart is samen met Lijst Blanco ook mede-indiener van de door het CDA bedachte voorstel om cliënten van de voedselbank een waardebon van € 100 te geven. Dat geld is beschikbaar omdat de nieuwjaarsreceptie vanwege corona voor de tweede keer niet doorgaat.

Het voorstel zette kwaad bloed, zo bleek uit de reacties. Wonderlijk genoeg werd ook dit voorstel echter unaniem aangenomen. Uiteindelijk ging zelfs de fractie van Lokaal om. De partij vreest dat de ontvangers van het geld voor € 100 drank kopen.

‘Stuitend bevoogdend’, vond Laurens van Voorst. Sikko Oegema van de PvdA deed er nog een schepje bovenop: ‘Stigmatiserend’. Waarna fractievoorzitter Pascal Timmers van Lokaal liet weten dat hij het allemaal zo niet had bedoeld.

Eerschotsestraat

En dan is er nog het plan om appartementen te bouwen aan de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode. Een buurman vreest inkijk en dat is met wat bepalingen in het bestemmingsplan gemakkelijk te voorkomen.

Hart trad op als mede-indiener van een wijzigingsvoorstel dat door de VVD is geschreven en voorziet in zo’n tekst. Ook hier werd het voorstel unaniem aangenomen.

Hart-raadsleden Mirjam van Esch, Lambèr Gevers en Laurens wandelden (Mirjam), fietsten (Lambèr) en reden (Laurens) na elven uur tevreden naar huis.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….