Herengezelschap zit Eerde stevig in de weg

donderdag 30 juli 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
16 november 2022

Een flink aantal kinderen staat te popelen om nader kennis te maken met de lokale democratie. ‘Waarom is er geen…

18 oktober 2022

Jeugdbescherming Brabant (JBB) komt weer een beetje op adem. Dat is fijn voor kinderen als Nick. Hart op bezoek in…

19 september 2022

Bewoners van nog te bouwen appartementen in Erp gaan geheid last krijgen van Bakkerij Barten. Aan de bakkerij ligt het…

8 augustus 2022

In het eerste jaar van Meierijstad ging het vaak over het drastisch vernieuwen van de N279 van Veghel tot Asten….

31 juli 2022

Eén van de aanvaringen van Hart met het college betrof in 2017 de verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers van sportclubs….

De bouw van een nieuwe basisschool in Eerde is nog steeds niet helemaal zeker. De heren van Monumentencommissie Meierijstad doen moeilijk, zo blijkt uit notulen van een vergadering van die adviesclub.

De herbestemming van kerken verloopt in Meierijstad in het algemeen fluitend, zo vertelde Hart afgelopen week al in het artikel ‘Ja, ik ben in de kerk geboren‘.

Niet in Eerde. Dat is vooral te danken aan het College, dat onhandig husselde met twee varianten voor de nieuwe school. Bij variant A wordt de Petrus en Paulusschool tegen de kerk gebouwd, bij variant B komt er een corridor tussen kerk en school.

Gemakkelijkste weg

Zowat iedereen is voor variant B: de dorpsraad, de projectontwikkelaar, het bisdom, het schoolbestuur en het College. Het is voor de gemeente ook nog eens goedkoper. Maar in het raadsvoorstel koos het College eind juni toch voor A. De reden: de Monumentencommissie oordeelde positief over die optie en een uitspraak over variant B was er nog niet. Dan maar A, koos het College voor de gemakkelijkste weg.

Hart schreef een wijzigingsvoorstel dat vlak voor de vakantie samen met D66 en Lokaal werd ingediend en een meerderheid kreeg. De strekking: we kiezen voor B en dat kan misschien nog veranderen als de Monumentencommissie anders adviseert.

Op het paard

Daarmee hesen we die commissie op het paard, zo blijkt uit de notulen van de vergadering van 8 juli. Daarin is te lezen dat ‘een positief advies van de monumentencommissie ook een van de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden is’.

Nou nee hoor.

Elk besluit van die commissie is in het beste geval een dringend advies aan de gemeente. Hart besefte dat drommels goed toen de fractie het raadsvoorstel aanpaste: ‘Gekozen wordt voor variant B onder voorbehoud van het nog te ontvangen advies van de Commissie Welstand Monumenten’.

Het woordje advies is hierbij relevant. Als het advies negatief is, kán de gemeenteraad dat nog altijd naast zich neer leggen.

Beren op de weg

En dat is maar goed ook, want de commissie bedenkt allerlei beren op de weg die er niet zijn. Zo worden er vragen gesteld over het gebruik van het leegstaande deel van de kerk. Verrassend, want daar gaat de commissie helemaal niet over. De heren (er zijn geen dames lid) horen zich slechts druk te maken over het behoud van het monumentale karakter van het gebouw. Of er binnen kerkdiensten, schoollessen of popconcerten worden gehouden doet er voor die commissie niet toe.

De monumentencommissie vindt zichzelf niet alleen machtiger dan ze feitelijk is, de heren vergaderden op 8 juli jl. ook nog eens over de verkeerde tekeningen van de aan de kerk geplakte school. Als de commissie de beraadslagingen in achtereenvolgens de raadscommissie en de gemeenteraad had gevolgd, dan was dat niet gebeurd.

Gijzeling

De Monumentencommissie vergadert in september weer. Mocht die vergadering openbaar zijn, dan is Hart erbij. We willen immers zeker weten dat het bij die vergadering niet opnieuw mis gaat – dat er niet wederom wordt uitgegaan van rechten die er niet zijn en van tekeningen die achterhaald zijn.

Hieronder de notulen van de Monumentencommissie en het wijzigingsvoorstel van Hart, D66 en Lokaal dat door de gemeenteraad werd aangenomen.

Lees ook
16 november 2022

Een flink aantal kinderen staat te popelen om nader kennis te maken met de lokale democratie. ‘Waarom is er geen…

18 oktober 2022

Jeugdbescherming Brabant (JBB) komt weer een beetje op adem. Dat is fijn voor kinderen als Nick. Hart op bezoek in…

19 september 2022

Bewoners van nog te bouwen appartementen in Erp gaan geheid last krijgen van Bakkerij Barten. Aan de bakkerij ligt het…

8 augustus 2022

In het eerste jaar van Meierijstad ging het vaak over het drastisch vernieuwen van de N279 van Veghel tot Asten….

31 juli 2022

Eén van de aanvaringen van Hart met het college betrof in 2017 de verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers van sportclubs….