ENQUÊTE

Hoe gaat het met u?

vrijdag 5 maart 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…

9 november 2023

De samenleving is helemaal niet zo gepolariseerd als de (sociale) media ons wijsmaken. Dat is één van de lessen die…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

14 oktober 2023

De wekelijkse nieuwsbrief ‘Hart op zondag’ is compleet vernieuwd. Na bijna zes jaar en 294 uitgaven werd het tijd om…

Houdt u het aan het begin van het tweede coronajaar nog vol? Hart steekt voor de tweede keer de coronathermometer in Meierijstad. En stelt vast dat de meest kwetsbaren buiten beeld raken.

Afgelopen juni hield Hart een enquête onder inwoners. Door dat nu weer te doen, kunnen we vaststellen of de gemoedstoestand van Meierijstedelingen sinds het voorjaar is veranderd.

Hart las ter voorbereiding van deze tweede coronaenquête het rapport ‘Een jaar corona’. Dat is deze week gepubliceerd door het Sociale Cultureel Planbureau (SCP). De onderzoekers stellen ongeveer hetzelfde vast als Hart acht maanden geleden: met de meeste mensen gaat het ondanks corona redelijk goed.

Psychisch welbevinden

‘Gemiddeld genomen zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld het psychisch welbevinden en de eenzaamheid van de Nederlanders beperkt’, schrijft SCP-directeur Kim Putters.

‘Bij een aantal groepen zijn echter nadrukkelijker gevolgen zichtbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongvolwassenen, bij wie het psychisch welbevinden afnam en de kans op werkloosheid toenam’, vervolgt hij. Ook dat komt overeen met wat Hart op deze site met een bijna drammerige herhaling verkondigt. Het veelgelezen relaas van Wesley Maurix is er een voorbeeld van.

Overigens gaat het volgens Putters ook ‘om ouderen, bij wie de emotionele eenzaamheid toenam, om mensen met een lage opleiding en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, die relatief vaak werkloos werden; en ook om zelfstandigen, die relatief vaak een inkomensachteruitgang meemaakten’.

Zorgwekkend

Het onderzoek, dat vooraf ging aan de publicatie, stopte half december. Bijzonder jammer, want juist toen werden de strengste beperkingen ingevoerd of verlengd. Zo is het rapport al bijna verouderd op het moment dat het uitkwam.

[Tekst gaat verder onder de visual]

Dat geldt natuurlijk niet voor onze enquête ‘Hoe gaat het met u?’’. Klik hier om mee te doen. Vanzelfsprekend blijft u als deelnemer anoniem.


Buiten beeld

Het Sociaal Cultureel Planbureau bekent in ‘Een jaar corona’ dat de onderzoekers belangrijke groepen niet of onvoldoende bereikten. Laten dat nou nét de groepen zijn waar Hart zich bijzonder veel zorgen over maakt.

Het gaat, aldus een opsomming in het rapport, om ‘laaggeletterden, anderstaligen en mensen met beperkte digitale vaardigheden’. Ook is dit te lezen: ‘Groepen zoals tehuisbewoners of daklozen maken geen deel uit van dit onderzoek’.

Juist mensen die de overheid zo hard nodig hebben, raken buiten beeld. Ze drijven weg van de overheid en van de samenleving, zo lijkt het.

Daarmee zijn we bij het thema tweedeling. Zoals Hart al eerder vaststelde: In Nederland trekken de allerrijksten en allerarmsten zich terug in eigen bubbels. Ze raken losgezongen van de rest van de samenleving. Er dreigen villawijken en achterstandsbuurten te ontstaan waar buitenstaanders niet komen en waarin de bewoners zich terugtrekken.

Ziedaar de opgave van het openbaar bestuur, de politiek, maatschappelijke organisaties, de elite (die bubbel van de rijksten) en van lezers van dit artikel: de boel bij elkaar houden.


Lees ook
29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…

9 november 2023

De samenleving is helemaal niet zo gepolariseerd als de (sociale) media ons wijsmaken. Dat is één van de lessen die…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

14 oktober 2023

De wekelijkse nieuwsbrief ‘Hart op zondag’ is compleet vernieuwd. Na bijna zes jaar en 294 uitgaven werd het tijd om…