ZORG, EERDE, INBURGERING EN WATER

Hoe mateloos is maatwerk?

vrijdag 3 december 2021Leestijd: 4 TOT 5 MINUTEN
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

Hoe kan de gemeente maatwerk leveren aan inwoners als we niet weten wat maatwerk inhoudt? En waarom is het College niet wat aardiger voor betrokken Eerdenaren? Verslag van twee avonden met Hart-raadslid Mirjam van Esch.

De gemeente Meierijstad  wil maatwerk leveren op het gebied van zorg en welzijn. ‘Maar wat is maatwerk?’, vroeg Mirjam gisteren tijdens een vergadering van een raadscommissie. Peter Kuijs van Hier deed een suggestie: ‘Uitgaan van de situatie van de betrokken inwoner en van daaruit een oplossing vinden’.

Daarmee was hij al wat concreter dan zijn partijgenoot wethouder Rik Compagne (Wmo). Die sloot een poging tot uitleg af met het idee dat wethouder Menno Roozendaal (Jeugd en Participatiewet, PvdA) maar een duit in het zakje moest doen.

Stoel van politiek

Het lijkt wat flauw om zo door te zagen op dat ene woordje maatwerk. Maar Hart heeft er een goede reden voor. Eerder liet advocaat Tim Robbe tijdens een beeldvormende avond weten waar maatwerk zonder kaders of omschrijving toe kan leiden. ‘Als niet duidelijk is wat het is, dan gaan ambtenaren bij de toegang tot zorg en hulp bepalen wat inwoners krijgen en daarmee gaan ze op de stoel van de politiek zitten.’

[Tekst gaat verder onder de foto]

Tim Robbe op 14 oktober in het bestuurscentrum van Meierijstad.

Robbe voegde er destijds aan toe dat lokale politici dit soort vraagstukken doorgaans niet bijster interessant vinden. ‘Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet als het om sociale zaken gaat.’ Robbe zou ‘Zie je nou wel’ hebben gezegd als hij de discussie gisteravond had gehoord. ‘Maatwerk kun je niet beschrijven’, wimpelde Peter Verkuijlen (Gemeentebelang) het onderwerp weg.

Fijne introductie

Genoeg gemopperd. Want jarige Mirjam toog gisteren naar huis met het besef dat ze er twee prima avonden op had zitten. Zo kreeg ze gisteren de toezegging van Compagne dat de publieksversie van het pakket aan regels en rechten op het gebied van zorg een fijne introductie krijgt.

Op verzoek van Hart komt daarin te staan dat gemeente en hulp vragende inwoners gelijkwaardig aan elkaar zijn (‘partners’) en dat de onderlinge relatie is gebaseerd op wederzijds respect.

Voor wie dit holle frasen vindt: door het vast te leggen kunnen gemeente en inwoners elkaar erop aanspreken. ‘Daar komt bij dat we hiermee de kern beschrijven van waaruit we hulp willen bieden’, aldus Mirjam.

Dorpshart Eerde

En dan moeten we het ook nog hebben over eergisteren. Toen ging het tijdens een andere commissievergadering onder meer over het dorpshart in Eerde. Mirjam mopperde toen over de wat korzelige manier waarop het College reageerde op een lang epistel van de Vereniging Vrienden van de Eerdse Kerk. De bestuursleden daarvan deden hun beklag over de ‘deplorabele staat’ waarin de kiosk verkeert.

De reactie van het College kwam neer op: daar gaat dit bestemmingsplan niet over. Hart had het aardig gevonden als na die terechte vaststelling een zin was toegevoegd. Zo van: ‘Maar u heeft wel gelijk. We gaan er wat aan doen’. Het leidde tijdens een vergadering van woensdag tot de belofte dát er wat gaat gebeuren.

Bemiddelen

Ook het voorstel van Hart om de gemeente te laten bemiddelen tussen de Eerdenaren die zo stevig van mening verschillen werd door Goijaarts opgepakt. ‘Als dat gewenst is, dan zetten we graag stappen.’ Waarmee weer een idee uit het verkiezingsprogramma van Hart is uitgevoerd nog voor de volgende raadsperiode is begonnen.

Overigens is zo’n zogeheten mediation zeker gewenst, hoorde Hart eerder van de vernieuwde dorpsraad. Tijdens een kennismakingsgesprek lieten Mirjam en fractievoorzitter Laurens van Voorst het proefballonnetje op en dat leidde tot positieve reacties.

Op 16 januari wordt het bestemmingsplan van het Eerdse dorpshart vastgesteld door de gemeenteraad. Dan gaat het ook over de verordeningen op het gebied van zorg en hulp, met of zonder maatwerk. Hart overweegt nog of deze en andere agendapunten leiden tot wijzigingsvoorstellen.

Nieuwe talenten lopen warm

Ze hebben er zin in, de nieuwe talenten van Hart. Eergisteren hield Bram Hoogervorst een stevig betoog over het nieuwe water- en rioolplan van het College en gisteravond boog Wesley Maurix zich over de allernieuwste gemeentelijke taak, die van de inburgering.

Meierijstad heeft nogal wat gespaard voor vervanging van riolen, waterberging en andere maatregelen om wateroverlast te bestrijden. Dankzij die spaarpot hoeven inwoners en bedrijven de komende jaren niet veel extra te betalen voor de rioolheffing.

[tekst gaat verder onder de foto]

Bram Hoogervorst (links op groot scherm) en Wesley Maurix

Maar als dat geld op is, gaan de lasten fors omhoog. In 2080 zijn ze ten opzichte van nu verdubbeld en dan is de inflatie nog niet eens meegerekend. Wat Bram betreft, doen we ons best om zijn en uw kinderen en kleinkinderen niet op te zadelen met die rekening. ‘Kunnen we niet nu meer doen om hoge kosten straks te vermijden?’

Andere optie: we verhogen de tarieven de komende paar jaren ietsje meer en voorkomen zo een mega prijsstijging over een halve eeuw. Bram vond Erik de Vries van de fractie Hier aan zijn zijde.

Inburgering

Gisteravond complimenteerde Wesley het College met de plannen om nieuwkomers te laten inburgeren. Hij wees er op dat er al veel vrijwilligers op dit gebied actief zijn. ‘Is het een idee om eens in de zoveel tijd op wijk- en dorpsniveau een soort welkom te houden voor iedereen die daar nieuw is? Mensen uit Syrië, maar ook uit bijvoorbeeld Groningen? Misschien dat wijk- of dorpsraden daarin een organiserende taak willen nemen.’

Wesley zei het spijtig te vinden dat de inburgeringsprogramma’s alleen gelden voor mensen van buiten de Europese Unie. Wethouder Roozendaal (Inburgering, PvdA) stelde hem enigszins gerust door te wijzen op het werk dat het lokale welzijnswerk voor de Midden- en Oost-Europese migranten doet.

De foto’s bij dit artikel zijn zogeheten stills van de video-opnamen van de commissievergaderingen. Ze zijn om die reden nogal onscherp. Sorry.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…