JEUGD EN CORONA

Huiswerk maken op het jongerencentrum

zondag 17 januari 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

24 oktober 2023

Alsof basisscholen nog niet genoeg aan hun hoofd hebben, gooit de gemeente hen een nieuw lesprogramma in de schoot over…

21 oktober 2023

Een Veghels basisschoolgebouw telt gemiddeld iets meer dan 200 leerlingen, in Schijndel zijn het er 500. En toch komt er…

19 oktober 2023

Het spel Eenheid75 is vast leuk, maar draagt het ook bij aan de bestrijding van drugsmisdaad? Dat valt te bezien….

Jongeren staan zowat in de rij om hun schoolwerk te doen in een van de jongerencentra van Meierijstad.

Veel jongeren willen volgens wethouder Menno Roozendaal (Jeugd, PvdA) ‘even eruit, weg van de huiskamer of slaapkamer’. Als dat lukt, dan heeft dat ‘een positief effect op hun mentale welbevinden’.

Jongerenwerkers spelen erop in, onder meer met het inrichten van plekken in de jongerencentra Bizzy (Schijndel), Honk 1224 (Sint-Oedenrode) en De Kluis (Veghel) om schoolwerk te doen.

Zelfmoord

Daar blijft het niet bij. In een uitgebreid schrijven aan Hart zet Roozendaal uiteen hoe de hulp aan en zorg voor kinderen en jongeren is aangepast en zelfs versterkt sinds de coronacrisis. Hart had om zo’n overzicht gevraagd naar aanleiding van ronduit alarmerende berichten over stressvolle situaties in gezinnen, tot aan (kinder)mishandeling toe.

Dat de situatie zorgwekkend is, blijkt wel uit het feit dat volgens het antwoord het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis sinds corona meer meldingen krijgt van niet-professionals. Van particulieren dus die zich zorgen maken over bijvoorbeeld de situatie bij de buren of in het eigen gezin. En de Kindertelefoon krijgt meer vragen over zelfmoord, aldus de wethouder. Het is nogal wat.

Kwetsbare kinderen

In het antwoord somt Roozendaal een lange reeks op van initiatieven van gemeente, jongerenwerkers en andere organisaties. Ondanks de lockdown bleven en blijven alle beroepskrachten aan het werk, zij het vanzelfsprekend op andere manieren. Kwetsbare kinderen blijven welkom op basisscholen, net als kinderen van ouders met cruciale beroepen.

(Verzoek van Hart aan ouders: als u geen cruciaal beroep heeft en uw kind is allesbehalve kwetsbaar, maak de druk op de noodopvang dan niet nog groter door uw kind toch naar school te sturen. Namens de andere kinderen en drukbezette leerkrachten: hartelijk dank.)

Digitaal chillen

Jongerenwerkers organiseren aangepaste activiteiten, zoals digitaal chillen (voor de ouderen onder de lezers: dat is hedendaags voor ontspannen) en buitenactiviteiten. De belangstelling daarvoor is groot. Zelfs bij slecht weer melden tieners zich bijvoorbeeld voor de zogeheten sportinlopen. Daarnaast meldden jongeren zich aan als vrijwilliger om bloemen en voedselpakketten te bezorgen bij inwoners die daarvoor in aanmerking kwamen.

In beperkte mate gaan ook bepaalde activiteiten op locatie door en daarbij worden coronaregels strikt nageleefd. Zo kunnen jongeren nog altijd terecht voor bijeenkomsten van Take Care, bedoeld voor mantelzorgers. Ook Join Us – dat is bedacht voor eenzame jongeren – gaat door.

Trainingen

En dan zijn er dus nog de al genoemde faciliteiten bij jongerencentra om voor school te werken. Daar komen vooral jongeren op af die door omstandigheden, zoals geen of weinig privacy, thuis amper toekomen aan huiswerk maken.

Tot slot is er nog het aanbod van trainingen door het Centrum Jeugd en Gezin, zoals Kinderen In EchtScheiding (KIES), het vast goed bedoelde ‘Rots en water’ en de ondersteuning  op het gebied van opvoeding – ook die gaan door.

Conclusies

Hart komt tot twee conclusies:

1. We zijn nog steeds enorm bezorgd over het welbevinden van de Meierijstadse jeugd;

2. Onze gemeente doet er met allerlei partners echt alles aan om ellende te voorkomen en te verhelpen. Wij kunnen zo een, twee, drie niets bedenken dat Roozendaal, zijn ambtenaren en welzijns- en jongerenwerkers nog niet bedachten.

Hieronder de brief van wethouder Roozendaal aan Hart.

Lees ook
15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

24 oktober 2023

Alsof basisscholen nog niet genoeg aan hun hoofd hebben, gooit de gemeente hen een nieuw lesprogramma in de schoot over…

21 oktober 2023

Een Veghels basisschoolgebouw telt gemiddeld iets meer dan 200 leerlingen, in Schijndel zijn het er 500. En toch komt er…

19 oktober 2023

Het spel Eenheid75 is vast leuk, maar draagt het ook bij aan de bestrijding van drugsmisdaad? Dat valt te bezien….