FRIESLAND CAMPINA

Lozing sulfaat boeit gemeente niet

maandag 20 juni 2022Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper.

Die conclusie trekt Hart uit de antwoorden die gemeenteraadslid Laurens van Voorst van die partij kreeg op vragen over de overtreding.

Beekgraaf

Aanleiding van de vragen is een uitzending van Pointer, het onderzoeksprogramma van KRO/NCRV. Daaruit blijkt dat het Veghelse bedrijf meer sulfaat in het riviertje Beekgraaf loost dan is toegestaan. De beek, nota bene sinds 2005 een ecologische verbindingszone, stroomt met dat gif uiteindelijk in de Aa. Ook zou sulfaat in het riool terechtkomen.

Volgens het bedrijf gaat het om een incident, is te lezen in Stadskrant Veghel. Pointer en onze Omgevingsdienst, namens provincie en gemeenten belast met handhaving, denken er anders over.

Bevoegd gezag

Op het gemeentehuis lijkt niemand er wakker van te liggen. Ook de burgemeester niet. Hij laat Hart weten dat de gemeente ‘namelijk niet het bevoegd gezag is voor de milieu-inrichting Friesland Campina’. Dat is de Provincie.

Daarna had de burgemeester kunnen schrijven: ‘Maar nu u me hierover bevraagt, ga ik vanzelfsprekend als de wiedeweerga wat mensen op het provinciehuis aan hun jas trekken. Het bedrijf staat immers in Meierijstad, de riolen zijn van ons en die worden door dat vieze goedje aangetast. Sowieso is het riviertje belangrijk voor kamsalamanders en de vogelsoorten boomklever en glanskop. U snapt dus dat ik me verantwoordelijk voel. Ik kom er snel op terug. Groetjes, Kees’.

Koers 2030

In plaats daarvan las Hart dat de Provincie nog niets heeft laten weten. ‘Het geven van een update of wat eventuele vervolgstappen zijn is op dit moment niet mogelijk.’ En dat was het dan. Niet voor Hart. De fractie gaat de Provincie bevragen.

Mocht iemand van FrieslandCampina meelezen: in jullie ‘Koers voor 2030’ staat dat de onderneming ‘collectieve duurzaamheidsdoelen voortdurend [wil]  verbeteren’. Waar zo’n wil is, is een suflaatreductie.

Foto bij dit artikel: zo ziet sulfaat eruit.

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…