FRIESLAND CAMPINA

Lozing sulfaat boeit gemeente niet

maandag 20 juni 2022Leestijd: 2 MINUTEN
Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

24 juni 2022

De gesprekken met omwonenden van de mogelijke logies voor arbeidsmigranten moeten helemaal opnieuw. Hart moest er een motie voor indienen…

22 juni 2022

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart hier het weinig bekende verhaal over wat er aan de aanleg…

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper.

Die conclusie trekt Hart uit de antwoorden die gemeenteraadslid Laurens van Voorst van die partij kreeg op vragen over de overtreding.

Beekgraaf

Aanleiding van de vragen is een uitzending van Pointer, het onderzoeksprogramma van KRO/NCRV. Daaruit blijkt dat het Veghelse bedrijf meer sulfaat in het riviertje Beekgraaf loost dan is toegestaan. De beek, nota bene sinds 2005 een ecologische verbindingszone, stroomt met dat gif uiteindelijk in de Aa. Ook zou sulfaat in het riool terechtkomen.

Volgens het bedrijf gaat het om een incident, is te lezen in Stadskrant Veghel. Pointer en onze Omgevingsdienst, namens provincie en gemeenten belast met handhaving, denken er anders over.

Bevoegd gezag

Op het gemeentehuis lijkt niemand er wakker van te liggen. Ook de burgemeester niet. Hij laat Hart weten dat de gemeente ‘namelijk niet het bevoegd gezag is voor de milieu-inrichting Friesland Campina’. Dat is de Provincie.

Daarna had de burgemeester kunnen schrijven: ‘Maar nu u me hierover bevraagt, ga ik vanzelfsprekend als de wiedeweerga wat mensen op het provinciehuis aan hun jas trekken. Het bedrijf staat immers in Meierijstad, de riolen zijn van ons en die worden door dat vieze goedje aangetast. Sowieso is het riviertje belangrijk voor kamsalamanders en de vogelsoorten boomklever en glanskop. U snapt dus dat ik me verantwoordelijk voel. Ik kom er snel op terug. Groetjes, Kees’.

Koers 2030

In plaats daarvan las Hart dat de Provincie nog niets heeft laten weten. ‘Het geven van een update of wat eventuele vervolgstappen zijn is op dit moment niet mogelijk.’ En dat was het dan. Niet voor Hart. De fractie gaat de Provincie bevragen.

Mocht iemand van FrieslandCampina meelezen: in jullie ‘Koers voor 2030’ staat dat de onderneming ‘collectieve duurzaamheidsdoelen voortdurend [wil]  verbeteren’. Waar zo’n wil is, is een suflaatreductie.

Foto bij dit artikel: zo ziet sulfaat eruit.

Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

24 juni 2022

De gesprekken met omwonenden van de mogelijke logies voor arbeidsmigranten moeten helemaal opnieuw. Hart moest er een motie voor indienen…

22 juni 2022

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart hier het weinig bekende verhaal over wat er aan de aanleg…