COALITIEAKKOORD

‘Ontbinding van samenleving dreigt’

vrijdag 20 mei 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

16 november 2022

Een flink aantal kinderen staat te popelen om nader kennis te maken met de lokale democratie. ‘Waarom is er geen…

5 november 2022

Het ene moment lijkt er een nieuw kunstwerk op de Rooise Markt te komen en het andere moment is ineens…

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het gisteren niet.

Fractievoorzitter Mirjam van Esch van Hart diende mede namens SP en Gemeentebelang een voorstel in om in het coalitieakkoord nadrukkelijker aandacht te schenken aan de relatie van de gemeente met de inwoners. Behalve de indieners, samen goed voor negen stemmen, zag niemand er wat in.

[tekst gaat verder onder de foto]

Mirjam van Esch tijdens haar betoog.

Mirjam begon haar betoog vriendelijk. Dat er ontegenzeggelijk mooie dingen in het akkoord ‘Thuis in Meierijstad’ staan. Maar waarom is er wel een heel hoofdstuk over economie en niet over de samenleving? Ofwel: over de inwoners?

Diepe kloven

Zo’n hoofdstuk is volgens Hart nodig, want door allerlei ontwikkelingen dreigt de verbinding in de samenleving plaats te maken voor ontbinding. ‘Hierdoor worden scheidslijnen tussen groepen en subgroepen inwoners versterkt en transformeren ze tot diepe kloven. Vermogend tegenover arm, autochtoon tegenover mensen met een migratieachtergrond, vertrouwen tegenover wantrouwen, perspectief tegenover perspectiefloos.’

In haar betoog zette Mirjam uiteen dat juist de overheid, mede schuldig aan onder meer wantrouwen en armoede, een verantwoordelijkheid heeft op dit gebied. ‘De gemeente heeft een belangrijke taak om in te zetten op een samenleving waarin mensen weten dat ze er ertoe doen, dat ze er voor elkaar zijn en dat de overheid er voor hen is’, bedacht Hart als aanvullende tekst voor het coalitieakkoord. ‘En dat de overheid ván hen is.’

Weerwoord

Het stelt Hart teleur dat het betoog en de motie leidden tot schouderophalende reacties. Mirjam na afloop van de raadsvergadering: ‘Met name van de fracties van Hier, PvdA/GroenLinks en D66, die met de mond nogal eens belijden dat ze er voor de meest kwetsbaren zijn, had ik een andere opstelling verwacht.’

Het weerwoord van wethouder Jan Goijaarts (CDA) namens de coalitie en gesteund door Lokaal en D66 dat er in het akkoord hier en daar wordt gerept over burgerparticipatie en armoedebestrijding maakt op Mirjam geen indruk. ‘Het zijn wat losse zinnen die in het niet vallen bij de ronkende teksten over dat Meierijstad zich moet gedragen als een gemeente van 100.000 inwoners. Dat is dus de kant waar we de komende vier jaar opgaan: stoere praat over dat we ertoe doen in de grote-mensen-wereld. Erg jammer.’

Tijdens de raadsvergadering werd het nieuwe college benoemd (foto bij dit artikel) en kregen vijf nieuwe raadsleden en enkele raadscommissielieden een warm welkom.

Mirjam werd herkozen als lid van de commissie die optreedt als soort-van-werkgever van de burgemeester, Hart-raadslid Laurens van Voorst treedt toe tot de commissie die werkgever is van de griffie en raadscommissielid Lambèr Gevers wordt één van de voorzitters van beeldvormende avonden.

Lees ook
27 november 2022

De uitgaven voor huishoudelijke hulp lopen gierend uit de klauwen. Met dank aan een flinke groep inwoners die de hulp…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…

17 november 2022

Toen de Wet Sociale Werkvoorziening in 2015 werd afgeschaft, moest sociaal werkbedrijf WSD zich opnieuw uitvinden. Of dat is gelukt?…

16 november 2022

Een flink aantal kinderen staat te popelen om nader kennis te maken met de lokale democratie. ‘Waarom is er geen…

5 november 2022

Het ene moment lijkt er een nieuw kunstwerk op de Rooise Markt te komen en het andere moment is ineens…