COALITIEAKKOORD

‘Ontbinding van samenleving dreigt’

vrijdag 20 mei 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

De gemeente moet komende raadsperiode meer omzien naar de inwoners. Een motie van die strekking, geschreven door Hart, haalde het gisteren niet.

Fractievoorzitter Mirjam van Esch van Hart diende mede namens SP en Gemeentebelang een voorstel in om in het coalitieakkoord nadrukkelijker aandacht te schenken aan de relatie van de gemeente met de inwoners. Behalve de indieners, samen goed voor negen stemmen, zag niemand er wat in.

[tekst gaat verder onder de foto]

Mirjam van Esch tijdens haar betoog.

Mirjam begon haar betoog vriendelijk. Dat er ontegenzeggelijk mooie dingen in het akkoord ‘Thuis in Meierijstad’ staan. Maar waarom is er wel een heel hoofdstuk over economie en niet over de samenleving? Ofwel: over de inwoners?

Diepe kloven

Zo’n hoofdstuk is volgens Hart nodig, want door allerlei ontwikkelingen dreigt de verbinding in de samenleving plaats te maken voor ontbinding. ‘Hierdoor worden scheidslijnen tussen groepen en subgroepen inwoners versterkt en transformeren ze tot diepe kloven. Vermogend tegenover arm, autochtoon tegenover mensen met een migratieachtergrond, vertrouwen tegenover wantrouwen, perspectief tegenover perspectiefloos.’

In haar betoog zette Mirjam uiteen dat juist de overheid, mede schuldig aan onder meer wantrouwen en armoede, een verantwoordelijkheid heeft op dit gebied. ‘De gemeente heeft een belangrijke taak om in te zetten op een samenleving waarin mensen weten dat ze er ertoe doen, dat ze er voor elkaar zijn en dat de overheid er voor hen is’, bedacht Hart als aanvullende tekst voor het coalitieakkoord. ‘En dat de overheid ván hen is.’

Weerwoord

Het stelt Hart teleur dat het betoog en de motie leidden tot schouderophalende reacties. Mirjam na afloop van de raadsvergadering: ‘Met name van de fracties van Hier, PvdA/GroenLinks en D66, die met de mond nogal eens belijden dat ze er voor de meest kwetsbaren zijn, had ik een andere opstelling verwacht.’

Het weerwoord van wethouder Jan Goijaarts (CDA) namens de coalitie en gesteund door Lokaal en D66 dat er in het akkoord hier en daar wordt gerept over burgerparticipatie en armoedebestrijding maakt op Mirjam geen indruk. ‘Het zijn wat losse zinnen die in het niet vallen bij de ronkende teksten over dat Meierijstad zich moet gedragen als een gemeente van 100.000 inwoners. Dat is dus de kant waar we de komende vier jaar opgaan: stoere praat over dat we ertoe doen in de grote-mensen-wereld. Erg jammer.’

Tijdens de raadsvergadering werd het nieuwe college benoemd (foto bij dit artikel) en kregen vijf nieuwe raadsleden en enkele raadscommissielieden een warm welkom.

Mirjam werd herkozen als lid van de commissie die optreedt als soort-van-werkgever van de burgemeester, Hart-raadslid Laurens van Voorst treedt toe tot de commissie die werkgever is van de griffie en raadscommissielid Lambèr Gevers wordt één van de voorzitters van beeldvormende avonden.

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…