BURGERINVLOED

Onthoud dat woord: omgevingsdialoog

Lees ook
1 februari 2023

Hart kijkt met redelijke tevredenheid terug op ‘Kijk op de kiosk’, de verkiezing over de toekomst van de kiosk in…

28 januari 2023

Aan de Veghelsedijk in Erp komen wel nieuwe huizen, maar geen sociale. Een grote meerderheid in de raad doet er…

24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…

‘We nemen het ter harte.’ Die belofte deed wethouder Jan Goijaarts gisteren aan Hart toen het ging over de inbreng van omwonenden bij nieuwe plannen.

Die toezegging was hard nodig ook, want bij maar liefst twee agendapunten van de vergadering van een raadscommissie ging het mis. Bij plannen in Zijtaart en Sint-Oedenrode is verzuimd een zogeheten omgevingsdialoog aan te gaan.

Gesprek

Een omgevingsdialoog is een gesprek met buurtgenoten van een plan dat mogelijk gevolgen heeft voor de omgeving. Die dialoog is een taak van de initiatiefnemer van zo’n plan. Het verslag ervan moet worden ingediend door die initiatiefnemer met handtekeningen van alle deelnemers.

Dat gesprek is verplicht in Meierijstad. Onthoud dat woord omgevingsdialoog dus. Wie een zogeheten principeverzoek (sorry voor al het jargon) indient, móet daar een verslag van de omgevingsdialoog bij doen. Sla er de website van de gemeente maar op na.

Zijtaart

In Zijtaart wil het College de bestemming wijzigen van een agrarisch gebied in wonen. Er kunnen dan naar verwachting 85 huizen worden gebouwd. Hart vindt het prima. Behalve dan dat er niet zo’n omgevingsdialoog is gehouden.

Hart stelde er een vraag over en kreeg dit antwoord: ‘Aangezien de grond al geruime tijd in eigendom van de gemeente is en het bekend is in het dorp dat dit een bouwlocatie is, is er geen dialoog gehouden’.

[Tekst gaat verder onder de foto]

Laurens van Voorst

Fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart was er gisteren snel klaar mee. ‘In Olland weet iedereen van de plannen om daar in het buitengebied zonnepanelen te plaatsen, maar er werd toch een omgevingsdialoog gehouden. En terecht.’

Sint-Oedenrode

En dan is er de voorgenomen verplaatsing van de Albert Heijn in Sint-Oedenrode. De eigenaar van de supermarkt hield geen omgevingsdialoog voor omwonenden van de bedachte nieuwe plek.

Het gevolg was dat boze buurtbewoner Hans van der Vleuten (foto bij dit artikel) insprak tijdens de vergadering van gisteren. Hij vertelde dat de huizen van vier huishoudens grenzen aan het terrein van de nieuwe AH en dat ze geen van allen ooit om hun mening zijn gevraagd.

Goijaarts (Ruimtelijke Ordening, CDA) had als weerwoord dat er een klankbordgroep was en dat daar ook omwonenden inzaten. Kan zijn, maar dus niet die nieuwe buren. Daar komt bij: een klankbordgroep heeft niet de formele status die een omgevingsdialoog wel heeft.

Schijndel

Als dit nou de eerste twee incidenten waren, dan zou Hart er nog vergevingsgezind over kunnen zijn. Maar nee. Eerder gaf het College de zegen over een bouwplan aan de rand van Schijndel en ook toen was er nog geen omgevingsdialoog gehouden.

Ietwat knarsetandend zal Hart over twee weken tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk instemmen met de verplaatsing van Albert Heijn en met de woningbouw in Zijtaart. De reden is dat de belangen en voordelen van die plannen te groot zijn om ze vanwege dit falen af te keuren.

Maar Hart blijft natuurlijk niet zo lief. Want Hart onthoudt dat Goijaarts toezegde de kritiek ter harte te nemen.

Lees ook
1 februari 2023

Hart kijkt met redelijke tevredenheid terug op ‘Kijk op de kiosk’, de verkiezing over de toekomst van de kiosk in…

28 januari 2023

Aan de Veghelsedijk in Erp komen wel nieuwe huizen, maar geen sociale. Een grote meerderheid in de raad doet er…

24 januari 2023

In Sint-Oedenrode doen ze mooie dingen met poep. Hart ging op bezoek bij twee innovatieve bedrijven daar. Die maar eens…

23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…