‘Onze’ daklozen horen hier, niet in Den Bosch

zaterdag 21 november 2020Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

10 november 2023

Het belangrijkste nieuws over de woningbouw in Meierijstad kwam gisteravond ná de presentatie daarover: er is gebrek aan elektriciteit en…

7 november 2023

College en coalitie moeten de startersleningen maar snel vergeten, vindt Hart. ‘Het is als een stoelendans: je leert mensen snel…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

De opvang van Meierijstadse daklozen hoort een taak te zijn van Meierijstad, vindt Hart. Dat is nu niet zo. Binnenkort wordt een webinar gehouden over beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Er zijn nogal wat mensen die tijdelijk of langdurig zonder hulp van de overheid geen dak boven het hoofd hebben. Of die door omstandigheden een woonruimte zoeken met extra bescherming of begeleiding.

Pech-hebbers, niet-kunners en niet-willers

Het gaat daarbij onder meer om ‘pechhebbers’: mensen die tijdelijk moeten bijkomen van bijvoorbeeld een scheiding, geweld of baanverlies. Dan zijn er nog de ‘moeilijk-kunners’: mensen die het door diverse problemen niet kunnen redden. En dan onderscheiden de regionale beleidsmakers ook nog ‘niet-willers’ (‘Ze zijn niet sociaal, onaangepast en soms agressief’, aldus een beleidsplan over het onderwerp) en ‘niet-kunners’: mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen en/of verslaving.

Er zijn goede redenen om de maatschappelijke opvang en beschermd wonen nadrukkelijk onder de loep te nemen. Zo zijn de wachttijden van maatschappelijke opvang lang en dat komt onder meer omdat mensen te traag doorstromen. Een ander probleem is dat het aantal mensen dat er een beroep opdoet groeit. Er komen alsmaar meer mensen die om wat voor reden dan ook aan de zelfkant van de samenleving terecht komen.

Creëer lokaal opvang

Wat volgens Hart een klein beetje kan helpen: stuur Meierijstadse daklozen niet langer naar de diverse opvanggelegenheden in Den Bosch. Creëer lokaal kleinschalige opvang. Het klein beetje sociaal netwerk dat een dakloze uit, pak hem beet, Sint Oedenrode heeft blijft zo nog een beetje overeind. Daar komt nog eens bij dat de gemeente de opvang kan combineren met andere lokale diensten op het gebied van zorg, welzijn en werk.

Hart beseft dat zo’n opvang leidt tot protesten van buurtbewoners. Dat mag geen reden zijn om mensen dan maar naar een andere stad te sturen. Daar komt bij dat Den Bosch ruime ervaring heeft opgedaan met het beperken van overlast. Hart nam een kijkje daar en hoorde bijvoorbeeld dat buurtbewoners van een hostel voor drugsverslaafden geen centje pijn hebben met die voorziening. Zoals de voorzitter van de wijkraad zei: ‘De politie is zo actief om overlast in de kiem te smoren dat dit inmiddels zo ongeveer de meest veilige wijk van de stad is’.

(De oprichting van een nieuwe beheergroep van een andere opvanglocatie leidt volgens het Brabants Dagblad momenteel wel tot gekissebis over en weer, maar dat behelst een overlegclub die nog van start moet gaan.)

Woensdag 9 december; webinar

Geen idee of er woensdag 9 december gelegenheid is om dit allemaal in te brengen tijdens het webinar over beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Zo niet, dan doen we het een ander keer.

Het webinar is op 9 december voor iedereen van 10.30 tot 11.45 uur te volgen. Kwestie van op deze link klikken en daarna op ‘attend’, waarmee de organisatoren bedoelen: ‘Ik ben erbij’. U treft er wethouders, raadsleden en vertegenwoordigers van organisaties die in de uitvoering actief zijn.

Hieronder de ‘Regiovisie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2020 en verder’. Die verscheen vorig jaar.

 

Lees ook
9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

10 november 2023

Het belangrijkste nieuws over de woningbouw in Meierijstad kwam gisteravond ná de presentatie daarover: er is gebrek aan elektriciteit en…

7 november 2023

College en coalitie moeten de startersleningen maar snel vergeten, vindt Hart. ‘Het is als een stoelendans: je leert mensen snel…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…