CORONALEED

Somberheid bij begin derde golf

dinsdag 23 februari 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…

De mogelijke derde golf maakt strenge coronaregels logisch, maar ondertussen krijgt ook Hart signalen dat de rek er nu toch echt uit is. De persconferentie van zojuist brengt daar maar weinig verandering in. Wat kan de gemeente doen?

Hart hield afgelopen voorjaar een enquête over hoe mensen zich toen voelden als gevolg van corona. Zowel het beperkt aantal deelnemers als de inhoudelijke reacties brachten Hart tot de conclusie dat de Meierijstedelingen zich goed staande hielden.

Dat was toen. Inmiddels heeft Hart een heel ander beeld.

[Tekst gaat verder onder de foto van de persconferentie zojuist]

Hart is blij dat de roep om extra hulp voor jongeren inmiddels in Den Haag is gehoord. Zoals bekend werkt de fractie aan een voorstel om ook lokaal wat te doen aan de eenzaamheid, angsten en depressies onder jongeren.

‘Drink-and-go’

Ondertussen krijgen we ook berichten van inwoners die zich zorgen maken over het schenden van de regels. Zo was er de horecaondernemer in Veghel die een soort ‘drink-and-go’-concept uitvoerde. Hij kreeg veel begrip op sociale media. Hart zet daar tegenover dat zijn actie van weinig solidariteit met collega horecaondernemers getuigt.

Maar het is waar: de nood onder ondernemers is hoog. Tel daarbij op de al genoemde somberheid onder jongeren en dat zowat iedereen tikken meekrijgt van deze crisis en de conclusie ligt voor de hand: de rek is er uit.

Ongehoorzaamheid

Hart is ondanks het breed gedragen ongenoegen van mening dat burgerlijke ongehoorzaamheid echt niet kan. In een democratische rechtstaat kunnen inwoners niet de regels accepteren die ze zien zitten en negeren wat hen niet uitkomt.

Daar staat tegenover dat we vaststellen dat er op korte termijn écht wat moet veranderen en dat de door het kabinet gegeven ruimte te weinig is.

Proefprojecten

Gelukkig zijn er hier en daar proefprojecten met een openstelling van het theater, een congrescentrum en enkele voetbalstadions. In Oss wordt zelfs een experiment voorgesteld om het centrum met winkels en horeca te openen. Ons idee: laat het College heel snel uitzoeken wat er bij ons lokaal mogelijk is.

Kan de gemeente ook zo’n experiment bedenken en daar toestemming voor vragen? Geen idee, maar dit soort kleine openingen in de verder hermetisch gesloten coronagevel kan de inwoners net dat beetje hoop en optimisme geven waar we met zijn allen naar snakken. We hebben het gevraagd aan het College. Zie onder dit stuk onze vragen.

Een beetje hoop en optimisme komt er trouwens ook door de vaccinaties. Laten we dat niet vergeten.

Lees ook
17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

17 december 2021

De laatste raadsvergadering van het jaar was voor Hart een plezierige. Twee moties en twee wijzigingsvoorstellen kregen unanieme steun, zoals…

15 december 2021

Twee maanden na een hulpvraag door Hart komt het College na een eedere afwijzing toch over de brug: Thuis in…