OPTIMISME

U wordt veiliger én banger. Waarom?

woensdag 28 september 2022Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…

De kans dat u slachtoffer wordt van geweld of criminaliteit neemt steeds verder af. Zoals de angst daarvoor jaar op jaar groeit. Hoe komt dat toch?

Afgelopen week verscheen het concept van de gemeentelijke begroting voor 2023. Concept, want de gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen. Op deze site zal het er vast nog uitgebreid over gaan. Eén ogenschijnlijk detail van de 159 pagina’s pikt Hart er nu al uit: de cijfers over veiligheid.

Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen nam in 2021 licht af ten opzichte van 2020 en toen was het weer wat minder dan in 2018. Het afgelopen jaar zijn er nog maar 0,7 winkeldiefstallen geregistreerd per duizend inwoners.

Ander voorbeeld. In 2019 waren er per duizend inwoners 3,2 geweldsmisdrijven. Twee jaar later waren dat er 2,4. Diefstallen uit woningen: in 2019 2,5 per duizend inwoners en in 2021 0,9. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, wederom per duizend inwoners: 6,4 in 2019 en 4,0 in 2021.

Elk incident is er vanzelfsprekend één te veel. Maar het aantal incidenten neemt dus af. Al jarenlang.

Onveilig gevoel

Ondertussen worden Meierijstedelingen steeds banger. Op de vraag ‘Voelt u zich wel eens onveilig’ antwoordde 26,5% in 2016 instemmend. In 2021 was dat 28,7%. De harde cijfers zouden echter juist een vermindering van angst rechtvaardigen. Hoe komt dat toch?

Fractievoorzitter Mirjam van Esch volgde afgelopen week een driedaagse training in de Abdij van Berne die juist hierover ging. ‘Het gaat alsmaar beter met de wereld en het idee dat het juist de verkeerde kant opgaat groeit minstens zo hard’, vat ze drie dagen van colleges in Heeswijk-Dinther samen.

Doorrijden

‘We leven langer, gezonder en veiliger’, stelt ze vast op basis van onomstreden data. Al die voorspoed komt amper voorbij in de media. Integendeel.

Mirjam van Esch tijdens de training van afgelopen week. Om privacy-redenen is het gezicht van een medecursist onherkenbaar gemaakt. De docent rechts is bekend genoeg om het niet erg te vinden zichzelf op deze site terug te vinden.

‘Illustratief is het relaas van een verkeersongeluk waarbij de dader doorreed. Tientallen omstanders boden direct hulp, de politie was er binnen vijf minuten en de ambulance binnen tien. In de krant de dag daarna ging het echter alleen over het doorrijden. Geen woord over de snelle betrokkenheid van professionele en vrijwillige hulpverleners. Zo krijgen we dus een verwrongen beeld van de werkelijkheid.’

Laurens van Voorst beheert de website van Hart en kan erover meepraten. ‘Artikelen waarin we het college complimenten maken trekken weinig lezers. Zodra we de kachel met de een of andere wethouder aanmaken schieten de bezoekcijfers omhoog. Als het gaat om bereik en populariteit worden we beloond als we mopperen.’

Zorgwekkend

Mirjam: ‘Leg dit betoog niet verkeerd uit. Natuurlijk is de klimaatverandering zorgwekkend en natuurlijk is de oorlog in Oekraïne vreselijk. Daar moeten we niet schouderophalend over doen. Leg ons optimisme dus niet uit als het ontkennen van wat voor ellende dan ook’.

Hoe onacceptabel extreme armoede ook mag zijn: het neemt af.

‘En ja, er komen steeds meer berichten over de toenemende armoede in de wereld. Dat is schrijnend en vraagt om daadkrachtig ingrijpen, ook in Nederland. Hart loopt samen met wat andere partijen voorop om mensen te beschermen tegen geldgebrek.’

Dan nu de maar.

‘Besef echter wel dat nu nog slechts 9% van de wereldbevolking onder de door de VN gestelde grens van extreme armoede ligt en dat was in 1990 nog 36%. Het is wat ons betreft een oproep om door te gaan op de ingeslagen weg. En het is een oproep om zo nu en dan onze zegeningen te tellen. Ook als het gaat over criminaliteit en geweld in de eigen gemeente.’

Lees ook
7 maart 2023

Hart had gisteravond te doen met de ambtenaren die enkele honderden inwoners in het gemeentehuis in Veghel te woord mochten…

3 maart 2023

Het succesvol gebleken initiatief om economisch daklozen onderdak te bieden komt er voorlopig niet in Meierijstad. Het idee is simpel…

28 februari 2023

Nieuwe Meierijstadse opvanglocaties voor asielzoekers en andere vluchtelingen komen vooral in Schijndel. Maar een informatiebijeenkomst daarover is maandag in Veghel….

21 februari 2023

Met de voorgenomen fusie van Welzijn De Meierij en het Veghelse deel van Ons Welzijn wordt een lang gekoesterde wens…

16 februari 2023

Op de valreep pleiten twee raadsfracties om de al bedachte nieuwe sporthal bij MFA De Groene Long in Sint-Oedenrode een…