VAN BETEKENIS (11)

Van wie is die kavel?

zondag 28 november 2021Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…

Eén van de heikele thema’s in de nieuwe raadsperiode is de strijd om de schaarse ruimte in onze gemeente. Hart heeft geen kant en klare oplossingen. En dat biedt hoop.

Er was een tijd dat de hele Aarde van niemand was en dus van iedereen. Geen idee waar en wanneer het bezetten en claimen van grond precies begon, maar feit is dat er geen vierkante meter in Nederland is zonder eigenaar. Dat vinden we met zijn allen heel gewoon en is tegelijkertijd bizar.

Inmiddels is niet alleen elke kavel vergeven, belangstellenden staan zowat in de rij om er wat mee te doen. En niet alleen binnen de bebouwde kommen van onze dorpen. Ook en vooral in het buitengebied.

Het buitengebied was tot zo’n duizend jaar geleden het terrein van de natuur. En sindsdien is het vooral het werkgebied van boeren. De hoeveelheid landbouwgrond neemt af, zij het minder hard dan het aantal agrariërs.

Stadsmensen

Alleen in Meierijstad al wordt er op korte termijn 50 hectaren omgezet in zonneweiden. Het is dat Enexis de opgewekte stroom niet kwijt kan, anders kwamen er rap zo’n 900 (!) hectaren bij.

[tekst gaat verder onder de foto]

Het buitengebied tussen Boskant en Olland.

Dan is er nog de wens om de natuur te herstellen. Om nieuwe bomen te planten, bossen te maken zelfs. En ecologische verbindingszones aan te leggen. Een andere vorm van gebruik van de grond in het buitengebied: toerisme en recreatie, B&B’s, conferentiecentra in het groen, kleinschalige campings, vissteigers, wandelroutes en terrassen op het boerenerf – het buitengebied is populair bij toeristen en ‘dagjesmensen’.

Woningbouw

Daarmee zijn we er nog niet. Want er is ook nog het thema woningbouw. Hoe aantrekkelijk het ook is om te kiezen voor inbreidingslocaties: we kunnen niet elk lapje groen binnen een bebouwde kom volbouwen. We móeten zo nu en dan wel uitwijken naar het groen rond de dorpen. Dan weet u nu waarom Hart voorstander is voor de mogelijke uitbreidingsplannen Plein en Hooghekke bij Schijndel. Hoe mooi het groen daar ook is.

Ziedaar de strijd om de schaarse ruimte. Een ongelijke strijd, want niet alle deelnemers hebben evenveel kennis, macht, geld of aanhang. Woningzoekenden bijvoorbeeld zijn niet verenigd en zijn al helemaal niet in staat om kavels te kopen.

In gesprek

Wat er daarom nodig is, vindt Hart: een afweging door alle betrokkenen. Daarbij tonen ze zich bereid om niet alleen voor hun eigen zaak te pleiten, maar ook begrip te hebben voor de argumenten en belangen van anderen. De overheid heeft een speciale rol, want komt op voor de belangen van mensen die daar zelf slecht toe in staat zijn. Voor woningzoekenden bijvoorbeeld.

Daarmee zijn we aan het begin van dit stuk: Hart heeft geen kant en klare oplossingen en laat mensen met elkaar in gesprek gaan. Deze gesprekken zijn hoopgevend, want leiden tot begrip en oplossingen.

De foto bij dit artikel is gemaakt aan de rand van Mariaheide.

Van betekenis

Dit is de elfde aflevering van een serie van 25 over Van Betekenis, het verkiezingsprogramma van Hart.

Afleveringen die al verschenen, zijn te vinden op de pagina Verkiezingsprogramma. Daar vindt u ook dat programma en speciale versies: eentje in eenvoudige Klare Taal, een gesproken versie en eentje in gebarentaal.

De volgende aflevering gaat over de financiën van Meierijstad.

Lees ook
1 juli 2022

Provincie en regio werken aan een beleid om gigantische logistieke bedrijven te weren. Hart is er nog niet helemaal gerust…

28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…