VLAGHEIDE

Vieze grond in nieuwe natuur

zaterdag 23 april 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

20 januari 2023

Inwoners van de Zeeheldenbuurt in Schijndel en de Vijverwijk in Veghel hebben binnenkort minder kans op natte voeten. Tijdens een…

18 januari 2023

De kerstboomverbrandingen in Schijndel, Veghel-Zuid en Zijtaart zijn voor het laatst gehouden. De gemeente geeft geen nieuwe vergunningen meer af….

17 januari 2023

Onder belangstelling van buurtgenoten begon Brabant Water gisteren met de bouw van nieuwe waterputten. Eén van die omwonenden, Willie van…

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…

De Vlagheide kan een natuurparel worden én is aangewezen als plek waar vuile grond gedumpt wordt. Onwenselijk, vindt Hart.

Afgelopen donderdag vergaderde een raadscommissie over mogelijke afspraken op het gebied van afgraven en dumpen van grond. Het idee daarachter: waar schone grond ligt, mag enkel net zo schone grond worden gestort. Vieze grond gaat naar plekken waar de bodem toch al vies is.

Zo beschouwd is het niet raar dat de Vlagheide op het kaartje van het college roodgekleurd is, waarbij die kleur staat voor vies. Dit is immers een voormalige vuilstort – er is weinig fantasie nodig om te beseffen dat er nogal wat smerigheid onder het grasland ligt.

Verbindende factor

Bram Hoogervorst is raadscommissielid van Hart en vindt het ondanks die al vuile bodem geen goed idee. Hij verwees naar het startdocument van de gemeente, ‘Mijlpalen voor Meierijstad’. Daarin staat dat de Vlagheide ‘de verbindende factor tussen de Maashorst en het Groene Woud’ wordt.

Het college bedacht ook dat de Vlagheide met De Kienehoef in Sint-Oedenrode en De Noordkade in Veghel één van de recreatieve hotspots van Meierijstad kan worden. Vuile grond past daar niet bij, vindt Bram.

Hij vertelde tijdens de vergadering dat hij afgelopen najaar deelnam aan de herfstwandeling van natuurwerkgroep De Eerdse Bergen. Daar hoorde hij hoe de voormalige stortplaats wordt ontwikkeld tot een natuurparel.

Zonnepanelen

Bram verwees naar een ingezonden brief van de werkgroep. ‘Hierin wijzen de leden op het unieke open landschap: grote hoge glooiingen, extensief beweid bloemrijk grasland, struweel langs de kant van de Eerdse Bergen en de aanwezigheid van onder meer de veldleeuwerik, een broedvogel die je elders in de streek nauwelijks aantreft’.

Om die reden is de werkgroep trouwens ook tegen het plaatsen van zonnepanelen op de Vlagheide. Afgelopen dinsdag ageerde Ad Bekkers van de natuurwerkgroep tijdens een online bijeenkomst over duurzame energieopwekking nog tegen dat voornemen.

Hart overweegt een wijzigingsvoorstel dat het storten van vieze grond op de Vlagheide in de toekomst onmogelijk maakt. Dat zogeheten amendement wordt besproken tijdens de raadsvergadering van 10 mei.

Die vergadering wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, begint om 19.30 uur en is thuis online te volgen.

Lees ook
23 januari 2023

Bomen en zonnepanelen zijn allebei goed in de strijd tegen klimaatverandering. In Erp zitten ze elkaar echter in de weg….

20 januari 2023

Inwoners van de Zeeheldenbuurt in Schijndel en de Vijverwijk in Veghel hebben binnenkort minder kans op natte voeten. Tijdens een…

18 januari 2023

De kerstboomverbrandingen in Schijndel, Veghel-Zuid en Zijtaart zijn voor het laatst gehouden. De gemeente geeft geen nieuwe vergunningen meer af….

17 januari 2023

Onder belangstelling van buurtgenoten begon Brabant Water gisteren met de bouw van nieuwe waterputten. Eén van die omwonenden, Willie van…

11 januari 2023

Is er in het Wijboschbroek sprake van kaalslag en natuurvernietiging of wordt hier juist gewerkt aan natuurverbetering? Verontruste inwoners benaderden…