WINDENERGIE

Wijbosch haalt opgelucht adem

donderdag 29 september 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…

Wijbosch haalt opgelucht adem. De plaatsing van windturbines is daar onwenselijk, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Hoe anders is dat op de Rooise en Schijndelse Heide.

Vier zoekgebieden heeft de gemeenteraad eerder aangewezen voor windturbines. De locaties zijn onder de loep genomen voor wat betreft de effecten op het milieu. De resultaten liegen er niet om: slechts één plek wordt geschikt geacht.

Grote risico’s

Dat is de Rooise/Schijndelse Heide ten westen van de Schijndelseweg. ‘Gezien de kenmerken van het gebied worden er vooraf geen grote risico’s verwacht die zo groot zijn dat ze de realisatie van windmolens onmogelijk maken’, schrijft het college in een persbericht dat gisteren werd gepubliceerd.

Het Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart lijkt wel af te vallen. Er zijn ‘belangrijke belemmeringen’, aldus het college. ‘Zo zijn er relatief veel woningen en leidt plaatsing van windmolens tot een fors verlies aan Natuurnetwerk Brabant.’

Beperkt geschikt

De twee resterende zoekgebieden zijn volgens de rapportage van milieueffecten ‘beperkt geschikt’. Het gaat om de Schijndelse Heide ten oosten van de Schijndelseweg (‘relatief veel woningen’ en ‘een industrieterrein en NNB-gebied in de buurt’) en Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart.

Voor Het Lijnt worden kleine turbines overwogen. Zo kan de voor dit gebied gevreesde geluidsoverlast volgens het college worden verminderd of weggenomen.

Strijd om de ruimte

Hart is tegen de plaatsing van windturbines. De fractie heeft eerder al vastgesteld dat het in onze regio veel te weinig waait. Daarnaast heeft Hart kritiek op de wijze waarop de zoekgebieden zijn gekozen. Zowel voor windturbines als zogeheten zonneparken zijn mogelijkheden tot inbreng van inwoners niet benut.

Het feit dat er nog slechts één locatie serieus in beeld is, bewijst volgens Hart verder hoe lastig het is om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen tot stand te brengen. ‘De strijd om de ruimte barst de komende jaren los’, stelde de partij begin vorig jaar al vast.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot 14 november zienswijzen indienen op de milieueffectrapportage. Ook is er een informatieavond gepland op het gemeentehuis in Veghel. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad er in ergens tussen april en juni 2023 pas een besluit over.

Lees ook
6 december 2023

Duizenden kilo’s chloriden en sulfaten worden dagelijks in België in De Dommel geloosd. Het gif stroomt door Sint-Oedenrode. De gemeenteraad…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

1 december 2023

De lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel lijken voorlopig gered. Met dank aan een rammelend voorstel van het college….

26 november 2023

Tot verbazing van Hart mogen kerstboomverbrandingen in Meierijstad gewoon doorgaan. De kerstboomverbrandingen komen voort uit de eeuwenoude traditie om het…

18 november 2023

De gemeente geeft meer geld uit aan het inzamelen van afval dan er via de geplande heffingen binnenkomt. Dat gat…