Zo bleef Meierijstad uit de rode cijfers

vrijdag 29 mei 2020Leestijd: 4 minuten
Lees ook
7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

Cynisch maar waar: Pfas en stikstof bezorgden Meierijstad een positieve jaarrekening.

Elke jaarrekening en begroting grijpt Hart aan om cijfers te vergelijken met de toenmalige gemeente Schijndel. Die gemeente stond er voor 2017 financieel gezien het beste voor van de drie fusiegemeenten en het is ook nog eens de bakermat van deze partij. Redenen genoeg om die vergelijking te maken en om steeds weer een beetje verdrietig te worden: want elke keer weer blijkt dat Schijndel, als het om gemeenschapsgeld gaat, niks opschoot met de fusie. Integendeel.

Schulden

Dan nu het goede nieuws. Na drie jaar scoort Meierijstad op bepaalde belangrijke onderdelen voor het eerst beter dan Schijndel in 2016. Dat geldt bijvoorbeeld voor de relatie schulden en eigen middelen. Die relatie wordt uitgedrukt in een percentage en heet de netto schuldquote. In Schijndel bedroeg die vlak voor de fusie 63%. Voor het eerst presenteert Meierijstad een lager percentage: 55. Met dank aan minder investeringen dan verwacht. Daarover verderop meer.

Ook mooi: Meierijstad kan eindelijk net zo goed aan haar schulden voldoen als Schijndel destijds. De zogeheten solvabiliteitsratio bedroeg in 2019 34 % en dat is zelfs een procentje beter dan Schijndel.

Verder is het weerstandsvermogen verbeterd tot 1,4. Hier leest u wat dat begrip weerstandsvermogen betekent en dat het in Schijndel destijds een stuk beter was. Niet erg, want het is nu voor het eerst ook best goed.

Faillissement

De pijn zit, zoals elk jaar, in de grondexploitatie. Hoe lager het percentage, hoe beter het is. De VNG liet jaren geleden al weten dat 10 % acceptabel is. Schijndel scoorde in 2016 9 % en Veghel 171 %. Het is een publiek geheim dat die gemeente juist daarom graag met Schijndel fuseerde. Veghel dreigde immers kopje onder te gaan aan de megalomane aankopen van steeds maar meer industriegrond. 

In 2019 bedroeg de grondexploitatie 50 % en dat is maar een klein beetje slechter dan eind 2018 door het College voor 2019 werd voorspeld (49,2 %). Feit is dat het nog altijd een onverantwoord hoog percentage is. Voor 2020 is 45 % voorspeld. Hart is pas tevreden als we onder de 10 duiken.

Veghelse grond

Wat in dit verband erg kwalijk is: vanwege die hoge rentekosten voor al die onverkochte grond heeft het College bedacht dat de bedrijventerreinen van Schijndel maar niet moeten worden uitgebreid. De wethouder die daarover gaat wil eerst van de lappen grond rond Veghel af. Het Platform Ondernemend Meierijstad verzette zich onlangs al tegen dit voornemen en Hart vindt dat terecht.

Want dit is waar het op neer komt: omdat het toenmalige Veghel met het doldriest realiseren van onverantwoord veel bedrijfsgrond in de problemen kwam, moest Schijndel niet alleen financieel die gemeente redden, maar moet het dorp nu ook accepteren dat het economisch niet meer mag groeien.

Beste wethouder Goijaarts (CDA): Schijndelaren zijn wel goed, maar niet gek. We herinneren u er graag aan dat u niet alleen financiën in uw pakket hebt, maar ook Schijndel. Mogen we daar alsjeblieft iets van merken?

Uitgestelde investeringen

Het College liet een persbericht maken over de jaarcijfers en de belangrijkste boodschap daarin is dat Meierijstad het jaar 2019 afsloot met een positief resultaat van ongeveer € 725.000. Dat is vooral te danken aan het feit dat voorgenomen investeringen ter waarde van bijna een miljoen niet werden uitgevoerd. Het gaat daarbij onder meer om de aanleg van nieuwe riolen die vertraagd zijn door het gedoe rond Pfas en stikstof. Die zijn doorgeschoven naar 2020, zo is in de jaarrekening te lezen.

Conclusie is dat Meierijstad voor wat 2019 betreft met de schrik vrijkomt en de grootste tegenvallers nog moet inboeken. Daarbij gaat het niet alleen om de uitgestelde investeringen, maar vanzelfsprekend ook om de extra kosten en verminderde inkomsten als gevolg van corona. Wat we het College natuurlijk niet verwijten.

Zwembaden

Maar er komt een moment dat de wethouder financiën opstaat en tijdens een raadsvergadering zegt: ‘Dames en heren, we moeten de tering naar de nering zetten. Wat doen we? Minder huishoudelijke hulp? Minder jeugdhulp? Gaten in Rooise wegen accepteren? Of durft iemand de bouw van twee zwembaden ter discussie te stellen? Niemand? Dan doe ik het zelf wel. Die baden, beste mensen, die kunnen er echt niet af.’

 

Hieronder de jaarrekening.

Lees ook
7 juli 2023

Het college mag dan weinig visie hebben, het besturen van Meierijstad gaat de heren best goed af. Mede dankzij mensen…

26 juni 2023

Het voorstel van Hart om een bescheiden deel van de enorme winst over 2022 te gebruiken voor ‘leuke dingen voor…

13 juni 2023

De gemeente Meierijstad besteedde vorig jaar 20,6% van de personeelskosten aan externe krachten. Dat is veel. In haar jaarverslag 2022…

21 mei 2023

Het geld klotst tegen de plinten van de gemeente. Voor het eerst is er geld voor Omnipark Erp. Of voor…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…