Zweetlucht bij debat over geur en meer

woensdag 2 december 2020Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…

15 mei 2022

Het door Hart voorgestelde verbod om glyfosaat op gemeentelijke landbouwgrond te gebruiken komt er waarschijnlijk alsnog. In september dient het…

Het had niet veel gescheeld of we hadden de zweetlucht van de lokale politici kunnen ruiken, zo langdurig en vermoeiend was gisteravond het debat over geurnormen in het buitengebied. Hart sleepte er een toezegging uit.

In vier stappen gaat Meierijstad regels vaststellen over, wat genoemd wordt, de fysieke leefomgeving. De eerste stap gaat vooral over de afvoer van hemelwater en geurnormen in het buitengebied.

In het buitengebied geldt nu een norm van 14 oedeur. Een oedeur (afgekort OEe) is een eenheid waarin geur wordt uitgedrukt. Als u nu denkt dat het lastig is om geur in eenheden te vatten, dan heeft u daar helemaal gelijk in.

Zelfs al lukt het: 10 OEe kan voor u geen probleem zijn en voor uw buurman vreselijk. En dan is er nog de vraag of sterke geur, zeg maar stank, gezondheidsrisico’s met zich meebrengt – de deskundigen zijn er niet uit. Wat Hart betreft moet de gemeente om die redenen zuinig zijn met het strenger maken van de normen.

‘We moeten agrariërs niet overbelasten’

Raadscommissielid Michael Soedamah van Hart had gisteravond nog een ander argument om de normen te houden zoals ze nu zijn. ‘De agrarische sector heeft de handen al vol aan andere opgelegde maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering en voor gezondheid en biodiversiteit’, zei hij. Wat Michael betreft zijn die zaken veel belangrijker en moeten we boeren niet overbelasten met nog meer aanscherping van regels.

Verder vroeg hij aandacht voor het gevoerde overleg tussen de agrariërsorganisatie ZLTO en gemeente. De relatie heeft een deuk gekregen, zo kan worden geconcludeerd uit stevige epistels die de ZLTO schreef over de participatie en wat daarmee is gedaan. Wethouder Jan Goijaarts zegde toe nog eens met de bestuurders van de belangenorganisatie in gesprek te gaan.

Het is, vindt Hart, belangrijk dat gemeente en ZLTO ondanks meningsverschillen door één deur kunnen – de club van agrariërs is immers een belangrijke gesprekspartner voor een gemeente met zoveel buitengebied. Daar komt bij dat juist deze sector drastische en zo nu en dan zelfs dramatische veranderingen doormaakt en dat schreeuwt om een lokale overheid die nabij is en steunt waar het kan.

‘Met 5 OEe geen enkele ontwikkeling mogelijk’

Terug naar de geurnormen. Terwijl Lijst Blanco, Lokaal, CDA, Gemeentebelang, VVD en Hart pleitten voor het op zijn minst handhaven van de huidige norm van 14 OEe, kwam fractievoorzitter Mari van Aalsvoort van Hier met de wens om de normen te verlagen tot 5 OEe.

Het bracht Hart ertoe om gisteravond laat nog even te bellen met voorzitter Gerard van Zutphen van de ZLTO. Zijn reactie: ‘Met 5 oedeur is er geen enkele ontwikkeling meer mogelijk voor de agrarische sector en trouwens ook niet voor andere sectoren en bedrijven’.

Hieronder het raadsvoorstel.

Lees ook
28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…

15 mei 2022

Het door Hart voorgestelde verbod om glyfosaat op gemeentelijke landbouwgrond te gebruiken komt er waarschijnlijk alsnog. In september dient het…