54 A4 aan bezwaren tegen ‘zon en wind’

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

Dertien particulieren en organisaties dienden samen 54 pagina’s aan bezwaren in tegen de mogelijke bouw van zonnepanelen en windturbines in Meierijstad. Hart vat het pakketje samen.

Komende donderdag neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van zogeheten zoekgebieden van windturbines. Bij een jawoord van de raad volgt nader onderzoek en is eind dit jaar bekend waar die windmolens komen. Ook gaat het donderdag over zonnepanelen. Als de raad ermee instemt, kunnen mensen of bedrijven zich vanaf maart melden om maximaal 50 hectare grond in het buitengebied met die panelen te bezetten. Later volgen er dan waarschijnlijk meer van die velden.

Het ziet ernaar uit dat veel partijen met moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) komen. Ook Hart zal zich niet onbetuigd laten. Zo wil Hart dat de gemeenteraad niet gepasseerd mag worden bij het besluit om ergens turbines of panelen te plaatsen.

Oorzaak van alle commotie is dat voor veel mensen de bekendmaking van de zogeheten zoekgebieden als een donderslag bij heldere hemel kwam. Dat was niet nodig geweest, schreef Hart gisteren al in een stuk over hoe draagvlak kan worden gecreëerd en de ruimte die er voor inwoners moet zijn: ‘Vergeet zoekgebieden en creëer draagvlak’.

Het is waarschijnlijk dat een groot deel van de 54 pagina’s A4 niet had bestaan. Hier een samenvatting door Hart van de bezwaren en kritiek.

Landgoed De Rijt (Sint-Oedenrode) wilde ooit zelf windturbines bouwen en kreeg toen naar eigen zeggen van het Ministerie van Defensie te horen dat dit verboden is vanwege mogelijke radarverstoring. Eigenaren van het landgoed zijn in gesprek met mogelijke kopers van enkele kavels en vrezen dat deze transactie wordt bemoeilijkt vanwege het rapport ‘Zon en wind’.

Een particulier in Sint-Oedenrode koos voor een woning met uitzicht op natuur en dat uitzicht blijkt nu een zoekgebied voor windturbines te zijn. Briefschrijver kondigt aan mogelijke (financiële) schade te verhalen.

Omwonenden Rooise Heide (Sint-Oedenrode) vinden dat gemeente voor het vaststellen en bekendmaken van zoekgebieden omwonenden had moeten informeren en bevragen. Verder klagen de briefschrijvers over het podium dat ‘Wijbosch’ tijdens een beeldvormende avond kreeg. Met verwijzing naar een gemeentelijk document op de website van Hart wordt vastgesteld dat de voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel veel minder energie verbruikten en veel meer energie duurzaam opwekten dan Veghel en dat zoekgebieden juist rond de ‘beste jongetjes van de klas’ zijn gevonden. Andere kritiek: het laagfrequent geluid van windturbines maakt mogelijk ziek en zou misvormingen veroorzaken bij pasgeboren veulens.

Een ondernemer op het gebied van toerisme en recreatie (Schijndel) laat weten dat windturbines een nadelig effect hebben op het welzijn van mensen, op de natuur en op de recreatieve waarden van gebieden.

Werkgroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ mist informatie over de klankbordgroep: wie zitten erin en wat heeft die groep aan het College geadviseerd? Het mogelijk afzien van het recht voor de gemeenteraad om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, zorgt voor een vrijbrief voor het College. Het beschreven afwegingskader mist controleerbare bronnen. De inhoud is in strijd met een advies van het College van Rijksadviseurs en het is onjuist dat er geen beroep op dat kader mogelijk is. Verder is ‘Zon en wind’ desastreus voor flora en fauna in het Wijboschbroek.

Werkgroep  ‘LijnRecht tegen zon- en windpark’ (Keldonk) laat weten dat alle kritiek van ‘Handen af van Wijboschbroek’ ook voor hen geldt. Verder hadden bewoners betrokken moeten worden bij het vaststellen van zoekgebieden en bestaat de indruk dat Het Lijnt een zoekgebied is omdat een ondernemer al een overeenkomst met grondeigenaren had afgesloten om daar zonnepanelen te plaatsen. De groep wijst op de cultuurhistorische waarde van de grafheuvel Het Gerecht, de flora en fauna in het gebied, de monumentale boerderijen en de lange tijd die voor landbouwgrond nodig is om te herstellen van zonnepanelen.

Een vrijwilliger van het voedselbos bij Schijndel stelt dat er helemaal geen wind- en zonneparken nodig zijn als maximaal wordt ingezet op zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen. De briefschrijver wijst verder op het belang van energiebesparing (‘Goed voor een derde van de opgave’) en de mogelijkheden van water als energiebron. Velden met zonnepanelen moeten volgens de schrijver beschouwd worden als ‘een vorm van verstedelijking, net als kassen’. Meierijstad hoort verder niet tot de gebieden die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft opgenomen in het ‘voorkeursmodel wind op land’. West-Brabant en De Peel wel.

Vereniging Vlagheide vindt dat in dat gebied maximaal 10% mag worden gebruikt voor zonnepanelen en dan bij voorkeur aan de randen van het gebied. ‘Windturbines passen niet in het gebied.’

1053 inwoners van Meierijstad ondertekenden een petitie met de tekst: ‘Wij zijn tegen een windmolen- en zonnepark en een weg in het Wijboschbroek’.

Dorpsraad Keldonk wijst op alternatieven voor wind- en zonneparken, zoals waterstof en kernenergie, en voor andere gebieden. Daarbij worden de zee en buurlanden genoemd. De dorpsraad laat weten dat de bezwaren van ‘Handen af van Wijboschbroek’ ook voor Het Lijnt bij Keldonk gelden.

Een particulier van buiten Meierijstad vindt dat ondernemers en ‘lokale miljonairs’ de winst van turbines en zonnepanelen niet mogen opstrijken. De gemeente moet ernaar streven dat inwoners mede-eigenaar worden van deze vorm van duurzame energieopwekking. De opbrengst zouden ze moeten kunnen aftrekken van hun energienota.

Meer over dit onderwerp vindt u hier. En wie wil weten hoe het afloopt, bezoekt komende donderdag de vergadering van de gemeenteraad. Die wordt gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur.

 

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

17 mei 2024

Hoe voorkomen we dat de aanleg van een fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel tot onevenredige hinder gaat leiden? Hart-gemeenteraadslid…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…