Agenda

16jun
Meierijstad en de regio
19.30 UUROnline of in bestuurscentrum Sint-Oedenrode

De gemeente Meierijstad werkt op verschillende beleidsterreinen met andere gemeenten in de regio samen. Dat leidt tot vragen over hoe de Meierijstadse gemeenteraad invloed en zeggenschap krijgt. Vertegenwoordigers van Meierisjtadse fracties overleggen over hoe zoiets in het vat te gieten. Hart doet ook mee.

16jun
Fractie vergadert
16.30 UURZakencentrum De Bank, Schijndel

De fractie van Hart vergadert. Het gaat onder meer over de commissievergadering van morgen.

16jun
Gemeentefonds
11.00 uurONLINE

De plannen voor een nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat op de agenda van de digitale jaarvergadering van de VNG. Vorig jaar logde Hart in en als het even kan, dan doen we dat nu weer.

17jun
Wat als..?
19.00 uurBestuurscentrum Sint-Oedenrode

De gemeenteraad heeft zichzelf meer ruimte gegeven om invloed uit te oefenen op de begroting van de gemeente. Daarom is er nu een informatieve bijeenkomst. Raadsleden kunnen daar vragen stellen over de financiële consequenties van hun wensen. ‘Wat als we in elk van de dertien dorpen een zwembad van negen miljoen bouwen?’ En dan gaan ambtenaren rekenen en kunnen ze exact aangeven wanneer de gemeente feitelijk failliet is.

17jun
Over 2020
20.30 UURBestuurscentrum Sint-Oedenrode

De raadscommissies vergaderen samen over de jaarrekening van vorig jaar en over de eerste rapportage van het College over 2021. Let op: we beginnen een uur later dan gebruikelijk.

23jun
Beschermd wonen
19.00 – 21.00 UURGeen idee

Vreselijk woord: ‘doordecentralisatie’. We lazen dat begrip in de uitnodiging voor een regionale bijeenkomst. Die gaat over de ‘doordecentralisatie beschermd wonen‘. Hart heeft zich al diverse keren op dit thema gestort.

24jun
Raadsvergadering
19.30 UURBestuurscentrum Sint-Oedenrode

Een tjokvolle raadsvergadering. Over de Markt in Rooi, de waterberging daar, een bestemmingsplan in Mariaheide, de jaarrekening, MFA De Groene Long in alweer Rooi en nog heel veel andere dingen. De vergadering is hier te volgen.

28jun
Klasje van Hart
19.00-20.30 uurEBC Icarus, Schijndel

Er gaat weer een nieuw Klasje van Hart van start. Deelnemers worden wegwijs gemaakt in de wondere wereld van de lokale politiek en het net zo lokale openbaar bestuur. Met speciaal aandacht voor hoe inwoenrs die politiek en dat bestuur kunnen beïnvloeden.

30jun
Fractie vergadert
20.00 uurNog niet bekend

De fractie van Hart vergadert.

01jul
Raad over 2022
19.30 UURBestuurscentrum Sint-Oedenrode

De gemeenteraad vergadert over de kaders die het College krijgt om de begroting voor 2022 te maken. De vergadering is hier online te volgen.

07jul
Fractie vergadert
20.30 UURNog te bepalen

De fractie vergadert.

08jul
Kaders vaststellen
19.30 UURBestuurscentrum Sint-Oedenrode

Een week geleden presenteerden de tien partijen hun meningen over wat er in de begroting van volgend jaar moet staan. Vanavond worden die kaders vastgesteld. De vergadering is hier online te volgen.

15jul
Noordkade
19,.30 UURBestuurscentrum Sint-Oedenrode

Op verzoek van Hart is er een beeldvormende avond georganiseerd over De Noordkade in Veghel. De ontwikkeling van dit gebied duurt nog tot 2035, zo bedacht de toenmalige gemeente Veghel lang geleden. Tijd om de tussentijdse balans op te maken. De bijeenkomst is hier online te volgen.

16jul
Het reces begint
17.00 UURMeierijstad

De politiek valt stil. Pas op 2 september is er weer een eerste vergadering, namelijk van de agendacommissie en het overleg van fractievoorzitters. De site en nieuwsbrief van Hart gaan gewoon door.