Agenda

17mei
Bijeenkomst over windturbines
19.30-21.00 UURONLINE

Na vier bijeenkomsten voor specifieke zoekgebieden is er vanavond een laatste informatie- en inspraakbijeenkomst voor alle belangstellenden. Om aan te melden, klik hier: http://www.meierijstad.nl/informatieavondwind.

17mei
Drugs
14.00-15.50 UUR

Webinar voor professionals en politci in de regio over het beleid met betrekking tot drugs. Voor meer informatie: https://www.regioprojectdrugs.nl/.

18mei
LHBTI+
11.00-12.30 UURONLINE

‘Open zijn over je seksuele oriëntatie en genderidentiteit is lang nog niet voor alle LHBTI+-personen
vanzelfsprekend’, aldus Radar. Radar zet zich in voor gelijke behandeling en strijdt tegen discriminatie. Vandaag is er een webinar voor ‘iedereen die met LHTBI+ personen te maken kan krijgen’. Aanmelden kan hier: https://radar.webinargeek.com/LHBTI.

19mei
Fractie vergadert
20.00 UURONLINE

De fractie vergadert online.

20mei
Kunst en cultuur
19.30 UURONLINE

De beeldvormende avond gaat over de nota kunst en cultuur die het College gaat maken.

20mei
Nog 300 dagen…
HELE DAGOVERAL

…en dan mag u (weer?) op Hart stemmen.

26mei
Fractie vergadert
20.00 UURONLINE

De fractie van Hart vergadert.

27mei
Agendacommissie
19.30 UURONLINE

De agendacommissie vergadert. Meteen daarna is er een vergadering van de fractievoorzitters. Die vergadering is besloten.