8 april: de mafste raadsvergadering ooit

donderdag 26 maart 2020Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
7 november 2022

Meierijstad heeft een college van heren die de mouwen willen opstropen, maar geen idee hebben van een hoger doel achter…

17 oktober 2022

De fracties Lokaal en Hart willen dat het college bekijkt of er op één van de openbare begraafplaatsen een plek…

27 augustus 2022

Het college van Meierijstad is vandaag honderd dagen actief. Is het een college met nieuw elan of hobbelt de coalitie…

4 mei 2022

Meierijstad staat nadrukkelijk stil bij 4 mei en viert 5 mei. Hart is er bij, nog gemotiveerder dan andere jaren….

6 februari 2022

Er komen niet meer huizen door heel hard ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ te roepen. Concrete bouwplannen en beleidswijzigingen zijn nodig. Hart…

De raadsvergadering van 8 april wordt een hele bijzondere. Met dank aan de coronacrisis zoeken we voor even de grenzen op van wat democratisch nog nét kan.

De agenda van de vergadering bestaat uit onderwerpen die op donderdag 5 maart al zijn besproken door raadscommissies. De fracties weten al of ze voor of tegen de voorstellen stemmen en of ze nog wijzigingsvoorstellen (amendementen of moties) willen indienen.

Doorschuiven

Wat de agendapunten met die verandersuggesties betreft: die schuift de gemeenteraad door tot juni. Dan kunnen de raadsleden eindelijk weer in één vergaderzaal met elkaar in debat gaan, zo is de verwachting. De voorstellen waar iedereen het al mee eens is, hoeven niet zo lang te wachten. Daarvoor is een oplossing gekozen die, voor zover we weten, uniek is.

Om te begrijpen waarom we het doen zoals we het doen, moeten we eerst iets uitleggen over de gemeentewet. Daarin staat dat een raadsvergadering met minder dan de helft van de raadsleden niet door kan gaan. In dat geval wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven. Voor die tweede bijeenkomst vervalt de plicht van ‘de meerderheid moet erbij zijn’.

Eén raadslid

Op 8 april gaat de raadsvoorzitter, burgemeester Kees van Rooij, vaststellen dat er maar één raadslid aanwezig is. Dat betekent dat de vergadering meteen afgelopen is. De burgemeester opent daarna meteen de tweede vergadering. Dan is er nog steeds maar één raadslid, maar dit keer mag die ene volksvertegenwoordiger wel stemmen.

Dat raadslid is Thijs van Zutphen van Lijst Blanco. Hij is gekozen omdat hij het jongste raadslid is – zoals bekend hebben jongeren relatief weinig risico om ziek te worden door het coronavirus. Thijs gaat, conform de wens van de andere 34 raadsleden, voor alle raadsbesluiten stemmen.

Risico beperken

Hart kan leven met deze aanpak, al pleitte de partij gisteravond voor een ruimere bezetting: één raadslid per fractie. Voor de besluitvorming maakt het niks uit, maar volgens Hart wordt zo duidelijk dat echt alle partijen achter de genomen besluiten staan. De afstand van 1,5 meter tussen elke deelnemer kan nog steeds gewaarborgd blijven.

Hoewel tijdens de vergadering van de agendacommissie even een meerderheid voor dit idee was, zag Hart er alsnog zelf vanaf. Dat gebeurde op verzoek van onder andere de burgemeester. Die wees erop dat juist Meierijstad zwaar is getroffen door corona en het wenselijk is elk risico te beperken. Daar komt bij dat de raad met zo’n minimale afvaardiging misschien het goede voorbeeld geeft.

Bezwaard

Hoe logisch het allemaal ook is: volksvertegenwoordigers voelen zich niet echt in hun sas met hoe het momenteel gaat. Hart heeft begrip voor gekozen aanpak en verdedigt die als het nodig is. Maar toch knaagt het.

We merken dat vanwege corona alle andere politieke thema’s onbeduidend lijken. Het leidt ertoe dat Hart zich bezwaard voelt om aandacht te vragen voor al die zaken die alleen de afgelopen weken al bij de partij werden aangekaart. We werden benaderd over onduidelijkheid met betrekking tot de doorbetaling van zieke huishoudelijke hulpen, rattenoverlast in Wijbosch, gevreesde parkeerproblemen in het Rooise centrum, hardnekkige overlast door fietsen aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode en nog wat andere zaken.

Democratie

Zoals fractievoorzitter Laurens van Voorst van Hart gisteravond in de agendacommissie zei: ‘We moeten de balans vinden tussen de onwenselijke uitersten ‘corona boeit ons niet, want politiek gaat altijd voor’ en ‘corona is zo urgent dat we de lokale democratie maar even afschaffen’. Hij voegde eraan toe: ‘Het mag niet zo zijn dat na afloop van deze crisis de democratie op sterven na dood is’.

Lees ook
7 november 2022

Meierijstad heeft een college van heren die de mouwen willen opstropen, maar geen idee hebben van een hoger doel achter…

17 oktober 2022

De fracties Lokaal en Hart willen dat het college bekijkt of er op één van de openbare begraafplaatsen een plek…

27 augustus 2022

Het college van Meierijstad is vandaag honderd dagen actief. Is het een college met nieuw elan of hobbelt de coalitie…

4 mei 2022

Meierijstad staat nadrukkelijk stil bij 4 mei en viert 5 mei. Hart is er bij, nog gemotiveerder dan andere jaren….

6 februari 2022

Er komen niet meer huizen door heel hard ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ te roepen. Concrete bouwplannen en beleidswijzigingen zijn nodig. Hart…