Aangenaam kennis te maken

Nieuwe raads- en raadscommissieleden maken kennis met de ambtelijke organisatie van de gemeente.