Bestuurscentrum

Een werkgroep van gemeenteraadsleden buigt zich over de toekomst van het bestuurscentrum.