Bestuurscentrum

Een extra vergadering van de raadscommissie. Het gaat over de toekomst van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode, extra hulp aan jongeren vanwege corona en het voorstel van Lokaal om woningzoekenden van buiten de kleine kernen daar maar mondjesmaat toe te laten.