Duurzaamheidswinkel

Het initiatief van Hart om een onafhankelijke duurzaamheidswinkel te starten in Meierijstad krijgt steeds meer steun. Vandaag vergaderen behalve Hart ook D66, Koning Willem I College, Volop Meierijstad en Centrummanagement erover.