Flex splitsen

Flexwonen en woningsplitsing. Daar gaat het vanavond over tijdens de beeldvormende avonden. Hier kunt u de bijeenkomst thuis vanachter de laptop volgen.