Fractie vergadert

De fractie buigt zich over de vergaderingen van de raadscommissies van morgen.