Fractie vergadert

De alsmaar uitdijende fractie vergadert.